Historia

Carlanderska sjukhemmet byggdes 1927 efter ritningar av arkitekten Arvid Bjerke. Ursprunget var en donation till Göteborgs stadsfullmäktige på 750.000 kronor från två familjer Carlander (John Christofer med hustru Isabella samt Axel med hustru Hedvig). Pengarna skänktes till uppförandet av ett privat sjukhem i Göteborg och skulle motsvara Sophiahemmet i Stockholm.

Idag är Carlanderska ett modernt sjukhus med ett stort utbud inom de flesta specialiteter.