FAQ

Vanliga frågor & svar

Om du aldrig varit hos oss tidigare så kanske frågorna är många. Funderar du på vad som gäller vid rådgivning, journalutlämning eller bara var du ska ställa bilen? Här har vi samlat svaren på några vanliga frågor.

 • Carlanderska sjukhuset är en kommunal stiftelse med Göteborgs Stad som huvudman. Sjukhuset bedriver frisk- och sjukvård av både privat och offentlig karaktär.

 • Till en del vårdgivare kan du bara komma om du har en sjukvårdsförsäkring eller betalar privat medan du hos andra kan bli patient genom vårdgarantin och där det finns offentliga avtal. Alla invånare i Västra Götalandsregionen kan lista sig på Carlanderska vårdcentral/BVC. Vårdval Rehab innebär att man som patient kan söka utan att vara listad om man har ett vårdbehov. Läs under respektive verksamhet för att se vad som gäller.

 • Se specifika priser under respektive verksamhet och våra samarbetspartners respektive hemsida.

 • Carlanderska har remisskrav för besök till röntgen. Läs mer under respektive verksamhet för att se om du behöver en remiss.

 • Nej, vid akuta situationer ska du alltid kontakta 112.

 • I första hand ska du ringa Vårdguiden på 1177 eller använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

 • Läs under respektive verksamhet för att se vad som gäller just den verksamheten. Vi följer de regler som gäller i Västra Götalandsregionen när det gäller debitering vid uteblivet besök.

 • Ja, du som har hörsel- eller talsvårigheter eller som inte talar svenska så bra har rätt till tolk. Om du behöver en tolk kan du eller ditt ombud meddela vårdpersonalen detta i samband med att du bokar tid. Vi ser då till att en tolk finns på plats när du kommer. Tolkhjälpen är kostnadsfri.

 • Carlanderska följer GDPR – EUs Dataskyddsförordning som reglerar hanteringen av personuppgifter. Läs om hur vi skyddar dina personuppgifter under vår Integritetspolicy.

 • Begäran om journalunderlag görs via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller via en skriftlig förfrågan till aktuell mottagning. Handlingarna skickas till den adress patienten är mantalsskriven på. Om annan vårdgivare begär journalkopia ska patientens skriftliga medgivande bifogas. Begäran måste göras via fax eller brev.

 • Ja, det gör du snabbt och smidigt hos Apoteksgruppen.

 • P-platser för besökare finns med infart från Gyllenkrooksgatan samt ytterligare ett parkeringsområde i anslutning till huvudentrén med infart från Eklandagatan – där finns handikapplatser samt plats för av- och påstigning 10 minuter. På parkeringsområdet finns två automater.

  Ett tips är att ladda ner appen EasyPark eller SmartPark till din mobiltelefon.

  Tänk på att vara ute i god tid inför ditt besök då parkeringen fylls på snabbt. Det finns även parkeringsmöjligheter i närområdet.