FAQ

Vanliga frågor & svar

Om du aldrig varit hos oss tidigare så kanske frågorna är många. Funderar du på vad som gäller vid rådgivning, journalutlämning eller bara var du ska ställa bilen? Här har vi samlat svaren på några vanliga frågor.

 • Carlanderska sjukhuset är en stiftelse med Göteborgs Stad som huvudman. Sjukhuset bedriver frisk- och sjukvård av både privat och offentlig karaktär.

 • Till en del vårdgivare kan du bara komma om du har en sjukvårdsförsäkring eller betalar privat medan du hos andra kan bli patient genom vårdgarantin och där det finns offentliga avtal. Alla invånare i Västra Götalandsregionen kan lista sig på Carlanderska vårdcentral/BVC. Vårdval Rehab innebär att man som patient kan söka utan att vara listad om man har ett vårdbehov. Läs under respektive verksamhet för att se vad som gäller.

 • Se specifika priser under respektive mottagning och våra samarbetspartners respektive hemsida.

 • Carlanderska har remisskrav för besök till röntgen. Läs mer under respektive mottagning för att se om du behöver en remiss.

 • Att aktivt delta i den vård du får ökar säkerheten och leder till en bättre vård. Ställ gärna frågor om det är något du undrar eller inte förstår och säg till om det är något som verkar vara fel.

  Här är exempel på vad du som patient själv kan göra för att minska riskerna i vården:

  • fråga hellre för mycket än för lite
  • fråga om din fortsatta vård och behandling
  • ta gärna med en närstående om det känns bra för dig
  • tvätta händerna ofta för att minska risken för infektioner
  • lär känna dina läkemedel – vilka du tar, hur, i vilken dos och varför
  • om du röker – gör ett rökuppehåll i samband med operation
 • Nej, vid akuta situationer ska du alltid kontakta 112.

 • I första hand ska du ringa Vårdguiden på 1177 eller använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

 • Läs under respektive mottagning för att se vad som gäller just den verksamheten. Vi följer de regler som gäller i Västra Götalandsregionen när det gäller debitering vid uteblivet besök.

 • Ja, du som har hörsel- eller talsvårigheter eller som inte talar svenska så bra har rätt till tolk. Om du behöver en tolk kan du eller ditt ombud meddela vårdpersonalen detta i samband med att du bokar tid. Vi ser då till att en tolk finns på plats när du kommer. Tolkhjälpen är kostnadsfri.

 • Carlanderska följer GDPR – EUs Dataskyddsförordning som reglerar hanteringen av personuppgifter. Läs om hur vi skyddar dina personuppgifter under vår Integritetspolicy.

 • Begäran om journalunderlag görs via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller via en skriftlig förfrågan till aktuell mottagning. Handlingarna skickas till den adress patienten är mantalsskriven på. Om annan vårdgivare begär journalkopia ska patientens skriftliga medgivande bifogas. Begäran måste göras skriftligen.

  Läs mer här

 • Ja, det gör du snabbt och smidigt hos Kronans Apotek.

 • P-platser för besökare finns med infart från Gyllenkrooksgatan samt ytterligare ett parkeringsområde i anslutning till huvudentrén med infart från Eklandagatan – där finns handikapplatser samt plats för av- och påstigning 10 minuter. På parkeringsområdet finns två automater.

  Tänk på att vara ute i god tid inför ditt besök då parkeringen fylls på snabbt. Det finns även parkeringsmöjligheter i närområdet.

 • På Carlanderska gäller ett generellt foto- och filmförbud. Reglerna gäller alla som vistas i lokalerna. Syftet är att skydda patienters, anhörigas, besökares och anställdas personliga integritet. Med detta förbud vill Carlanderska tillhandahålla en säker och trygg miljö för alla som vistas och arbetar här.

  Undantag kan göras från förbudet om fotografering och filmning. Tillstånd kan ges av kommunikationsavdelningen, för tillstånd fyll i formuläret nedan.
  Ansök om att fotografera eller filma