Carlandergruppen

Specialistmottagning för dig som har en privat sjukvårdsförsäkring eller är privatbetalande patient.
Kontakta Carlandergruppen 031-81 80 82

 

Vårdcentral Carlanderska

Kontakta via 031-81 80 80

 

Samarbetspartner

Inom Carlanderska sjukhuset finns ett antal fristående vårdgivare som erbjuder en rad vård- och specialisttjänster

 
prev   next

Aktuellt

2018-01-18: Betr träd i Carlandersparken

I gårdagens G-P fanns en insändare med frågor om våra träd och varför vi just nu fällt några. I samråd med arborist har en parkplan utarbetats för att säkerställa en långsiktig hantering och planering. Nu nedtagna träd var döda eller döende och utgjorde både en säkerhetsrisk och en fara för smittspridning. Vi har en återplanteringsplan och för varje träd som avverkas är planen att plantera två nya.

De träd som tagits ned vid busshållplatsen, Eklandagatan har tagits ned av Göteborgs Stad och har att göra med pågående förändringar och byggnationer runt Carlandersplatsen.

Carlanderska är ytterst angelägen om att behålla parken vacker och levande!

2018-07-05: TBE-vaccin

TBE-vaccin finns åter tillgängligt och möjlighet att vaccinera sig erbjuds fr o m måndag 9 juli.

2018-07-05: TBE-vaccination

TBE-vaccin finns åter tillgängligt och möjlighet till vaccination erbjuds fr o m måndag 9 juli.

2018-01-15: Friskast i Västra Götalandsregionen

Carlanderska har i tävling om friskaste företag tilldelats utmärkelsen Västra Götalands friskaste företag och går nu vidare, som en bland sex nominerade företag, till finalen om Sveriges friskaste företag. Läs mer på  http://www.feelgood.se/index.php?id=26&cisionid=2789098

 

Gällande mässling

Vaccinationsmottagningen hänvisar samtal gällande mässling till sjukvårdsupplysningen 1177. Bokning går att göra via vår hemsida. Drop in-tiderna är begränsade och längre väntetider kan förekomma, då det är reducerad bemanning fram till trettonhelgen.

2017-10-05: Grävningsarbeten i Carlanderskaparken

Göteborgs Stad har påbörjat grävningsarbeten i Carlanderskaparken som ett led i flytt av  befintligt pumphus.

2018-05-18: Ny kurs i mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) med kursstart 11 september

Introduktionsträff 21 augusti, kl 16.30-19.00. Vänligen skicka intresseanmälan till vivica.wassenius@carlanderska.se

Läs mer

Först i Göteborg – Vårdcentral Carlanderska kvalitetsdeklarerad

Som ett bevis på vårt ständigt pågående kvalitetsarbete, har vi nu kvalitetsdeklarerats.

Läs mer

Infomöte, gastric bypass

Anmälan via tel 031-81 81 65 eller obesitaskirurgi@carlanderska.se

Läs mer

Robotkirurgi vid Carlanderska sjukhuset

Klicka här för att visa film

Robotteknologi da Vinci vid Carlanderska

Nu finns en operationsrobot även på Carlanderska sjukhuset, där inledningsvis gynekologiska och urologiska operationer kommer att utföras med hjälp av den nya tekniken.

För patienten innebär detta säkrare ingrepp och snabbare återhämtning jämfört med öppen kirurgi. Med roboten bidrar Carlanderska till det senaste inom operationsteknik i Västsverige.

IMG_1233

Allt i Aktuellt