För vårdgivare

Stiftelse och samarbetspartners

Sjuk- och friskvården på Carlanderska utförs dels av stiftelsen Carlanderska, dels av noggrant utvalda samarbetspartners. Tillsammans hjälper vi cirka 40 000 patienter varje år och genomför cirka 5 000 operationer.

DE OLIKA DELARNA

Vården bedrivs genom sjukvårds­försäkringar, offentliga avtal och privat finansiering. Varje verksamhet och samarbetspartner har sina egna villkor. Stiftelsens verksamheter preciserar detta närmare på respektive verksamhetssida här på carlanderska.se.

För våra samarbetspartners villkor, se varje samarbetspartners egen hemsida. Den offentligt finansierade vård som utförs på Carlanderska sker på uppdrag av Västra Götalandsregionen som har ett övergripande huvudmannaansvar för all vård som utförs i länet. Varje samarbetspartners har affärsmässigt och juridiskt medicinskt ansvar för sin egen verksamhet.

Stiftelsen består av följande operativa enheter

  • Medicinkliniken
  • Kirurg- och Ortopedkliniken
  • Operation
  • Vårdavdelning
  • Röntgen
  • Vårdcentral
  • BVC
  • Rehab
  • Vaccinationsmottagningen
  • Intygsmottagningen

Samtliga vårdgivare på Carlanderska hittar du här

Standardiserade vårdförlopp - SVF

Nationell satsning för kortare tider i cancervården
Regeringen och SKL har kommit överens om att under 2015-2018 genomföra en nationell satsning på att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården.

De standardiserade vårdförloppen ska förkorta tiden mellan välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling.

Regionalt cancercentrum (RCC) och SKL ger nationellt och regionalt stöd till landstingen i arbetet med att utveckla systemet med standardiserade vårdförlopp.

Carlanderskas medverkan inom ramen för standardiserade vårdförlopp gäller all verksamhet vid sjukhuset. Det finns en organisation som vid behov är till för både patienter och vårdgivare.

Vid Carlanderska finns möjlighet till bidrag inom SVF enligt följande:
Urologkliniken – SVF för alla urologiska förlopp
Ortoped- och kirurgkliniken – avsatta tider för koloskopi
Röntgen – avsatta tider för utredning och undersökning
Operation – avsatta tider för utredning och operation

För detaljerad information om SVF för vårdgivare, besök Regionalt cancercentrum (RCC) Västs webbplats.

Kontakt
E-post: svf@carlanderska.se