För vårdgivare

Stiftelse och samarbetspartners

Sjuk- och friskvården på Carlanderska utförs dels av stiftelsen Carlanderska, dels av noggrant utvalda samarbetspartners. Tillsammans hjälper vi cirka 40 000 patienter varje år och genomför cirka 7 000 operationer.

DE OLIKA DELARNA

Vården bedrivs genom sjukvårds­försäkringar, offentliga avtal och privat finansiering. Varje verksamhet och samarbetspartner har sina egna villkor. Stiftelsens verksamheter preciserar detta närmare på respektive verksamhetssida här på carlanderska.se.

För våra samarbetspartners villkor, se varje samarbetspartners egen hemsida. Den offentligt finansierade vård som utförs på Carlanderska sker på uppdrag av Västra Götalandsregionen som har ett övergripande huvudmannaansvar för all vård som utförs i länet. Varje samarbetspartners har affärsmässigt och juridiskt medicinskt ansvar för sin egen verksamhet.

Stiftelsen består av följande operativa enheter

  • Medicinkliniken
  • Kirurg- och Ortopedkliniken
  • Operation
  • Vårdavdelning
  • Röntgen
  • Vårdcentral
  • BVC
  • Rehab
  • Vaccinationsmottagningen
  • Intygsmottagningen

Samtliga vårdgivare på Carlanderska hittar du här

svf

Standardiserade vårdförlopp

Nationell satsning för kortare tider i cancervården

Regeringen och SKR har kommit överens om att genomföra en nationell satsning på att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården.

De standardiserade vårdförloppen ska förkorta tiden mellan välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling.

Regionalt cancercentrum (RCC) och SKR ger nationellt och regionalt stöd i arbetet med att utveckla systemet med standardiserade vårdförlopp.

Carlanderska Sjukhuset följer alla gällande regler och riktlinjer för SVF.

För detaljerad information om SVF för vårdgivare, besök Regionalt cancercentrum Väst:s (RCC Väst) webbplats