ALLA VERKSAMHETER

Vårdcentralen

Kvalitet i både vård och patientbemötande

   

Chatta med oss

Vår digitala mottagning är öppen kl 08.30-14.00 och här kan du söka vård, förnya recept och få svar på dina frågor.

Säsongsinfluensa

Årets vaccin heter Vaxigrip Tetra och är ett avdödat influensavaccin som använts i flera år i Sverige. Är du 65 år eller äldre, eller tillhör riskgrupp rekommenderas du att årligen vaccinera dig för att minska risken för svår influensa. Influensavaccinet är gratis för dig. För övriga patienter kostar vaccinet 240 kr.

Påfyllnadsdos covid-19 vaccin
Om det gått minst fyra månader sedan din senaste dos, erbjuder vi påfyllnadsdos av COVID-19 vaccin i samband med influensavaccineringen. Skriv JA till Covidvaccin vid bokningen.

Vem kan boka?
Från 22 november erbjuds alla över 18 år tid för vaccinering.
Barn under 18 år som tillhör riskgrupp och går på barnmottagning ska vaccineras där.

Välkomna till Vårdcentralen Carlanderska!

Välkommen att vaccinera dig mot covid-19

Alla som är över 18 år erbjuds en påfyllnadsdos i höst. Det ska ha gått minst 4 månader från senaste dos.

Vi vaccinerar med det uppdaterade vaccinet från Pfizer (BA 4/5).

Du som är mellan 12 och 18 år är välkommen att boka in dig hos oss för dos 1 eller 2.

Covid-19 vaccin är gratis för alla.

Journal på nätet
Nu kan du läsa din journal via 1177.

Vår verksamhet bygger på medicinsk kvalitet med bra bemötande. Bra bemötande innebär ömsesidig respekt mellan vårdgivare och vårdtagare. Vi arbetar med triage, en process för att prioritera patienter utifrån medicinska riktlinjer. Beroende på medicinskt behov bokas du som patient till den yrkeskategori som bedöms lämpligast.

Du kan boka tid, avboka och omboka samt förnya recept via vår digitala mottagning eller1177
Alla läkarbesök är tidsbokade. För akuta ärenden ring 112. Akuta läkartider bokas via telefon 031-81 80 80.
Vid behov gör vi hembesök i vårt närområde. Har du en pågående utredning eller sjukskrivning avråder vi dig att byta vårdcentral under tiden. Om du listar dig hos oss och har en pågående medicinering, se till att ha recept för minst 3 månader, samt be din Vårdcentral skicka dina journaler till oss.

Vårdcentralen har ett nära samarbete med Carlanderska Rehab där vi i sjukskrivningsprocesser samordnar stöd för återgång till arbete tillsammans med läkare, patient, Försäkringskassan och arbetsgivare.

Vi har ett samarbete med Göteborgs Universitet, varför du även kan få träffa läkare, sjuksköterska eller psykolog under utbildning.

Specialistkompetenser

 • Astma-KOL
 • Blodtrycksmottagning – även hjärtsvikt
 • BVC
 • Diabetesmottagning
 • Psykoterapeut
 • Rehabkoordinator
 • Rökavvänjning
 • Vårdsamordning
 • Äldremottagning med minnesutredningar och hembesök
 • 24 h blodtrycksmätning

Verksamhetschef
Josefine Rössberger

Vårdcentralen Carlanderska ingår i Vårdval Vårdcentral.

Läs mer

Kontakt

1177 Vårdguidens E-tjänster För tidsbokning, journalutlämning eller förnyelse av recept hänvisar vi till 1177 Vårdguidens E-tjänster

(Välj Rehabs 1177 för av-/ombokningar till dem).

Rådgivning
För digital sjukvårdsrådgivning (chatt eller video) klicka här
För sjukvårdsrådgivning via telefon ring Vårdguiden på 1177.

Akut
Kontakta 112 vid akutsituationer.

Telefon
031-81 80 80
Om vår telefonkö är full råder vi dig att logga in på vår digitala mottagning för rådgivning och tidsbokning.

Äldretelefon
031-81 80 18
För dig som är 80 år och äldre har vi detta särskilt telefonnummer. Där får du direktkontakt med äldresköterska. Telefontid måndag och onsdag kl 08.00 – 09.30.

E-post
vc@carlanderska.se

Obs! Lämna inga personuppgifter via e-post. Vi hanterar heller inte personliga ärenden såsom tidbokning, receptförnyelse eller rådgivning via e-post.

Synpunkter/Förbättringar/Klagomål
Öppna eller ladda ner blankett(pdf)
Alla ärenden om klagomål hanteras av verksamhetschef.

Öppettider

Måndag-fredag
07.00-17.00

Digital mottagning

Måndag-fredag
08.30-14.00

Telefontider

Måndag-fredag
07.30-16.30

Äldretelefon
måndag och onsdag kl 08.00 – 09.30

Kvälls- och helgjour

Bedrivs i samarbete med Alléjouren på Södra Allégatan 6 (Axesshuset)

Måndag-fredag
17.00-22.00

Lördag-söndag
10.00-16.00

Sjuksköterskemottagning

Måndag-fredag
Kontroller inför läkarbesök, kl 08.00-12.00.
Kontroller inför läkarbesök är obokade och vid ankomst, vänligen ta en kölapp i Vårdcentralens väntrum.

Vänligen kontakta oss för bokning av blodtryckskontroller, mindre såromläggningar och suturtagning etc. Bokas via tel 031-81 80 80

Hitta till Carlanderska

Postadress
Carlanderska Sjukhuset
405 45  Göteborg

Besöksadress
Carlandersparken 1

Carlanderska är ett centralt beläget sjukhus i Göteborg. Det ligger vid Eklandagatan med adress Carlandersparken. Detta ligger i närheten av Göteborgs nya evenemangsstråk med Världskulturmuseet, Universeum, Liseberg och Svenska Mässan.

Det går att ta sig hit både med kollektivtrafik och med bil.

Vägbeskrivning via Google Maps

Hitta på plats

 1. Börja med att anmäla dig i ankomstterminal i receptionen på entréplan.

 2. Gå sedan till Vårdcentralens väntrum på plan 3. 

Priser

Patientavgift, för dig som är listad, uppgår till 100 kr för läkarbesök, 100
kr för videobesök samt telefonsamtal som ersätter läkarbesök och 50 kr för sjukvårdande behandling som besök till sjuksköterska och psykolog/psykoterapeut.

Besöken ingår i högkostnadsskyddet och frikort gäller.

Uteblivet besök och avbokning senare än 24 timmar innan bokad besökstid debiteras enligt VGRs avgiftshandbok.

Intyg debiteras utifrån särskild taxa enligt VGRs avgiftshandbok.

Länkar

Vårdcentralen Carlanderska på 1177 Vårdguiden
www.1177.se/Vastra-Gotaland/Hitta-vard/Vastra-Gotaland/Kontakt/Vardcentralen-Carlanderska-Centrum/

Hälsolots
www.halsolots.se

Samverkan Mot Antibiotikaresistens
www.strama.se