ALLA VERKSAMHETER

Vårdcentralen

Kvalitet i både vård och patientbemötande

Nu kan du enkelt komma i kontakt med oss!

Från 4 juli kan du chatta med våra läkare. Vår digitala mottagning är öppen vardagar kl 08.30-14.00 och här kan du söka vård, förnya recept och få svar på dina frågor.

Covidvaccination dos 5

Från den 1 september kommer du, som är listad och fyller 80 år eller mer under 2022, bli kallad för din femte dos Covid-19-vaccination.

För personer med hemtjänst beslutad av kommun, personer med hemsjukvård samt personer på särskilda boenden, vänligen kontakta Vårdcentralen.

Vid svår allergi som kräver vaccination på vårdcentral ber vi att du ringer oss på telefon 031-81 80 80 för att boka en tid.

Observera att det ska ha gått minst 4 månader sedan din fjärde dos.

Covidvaccination dos 1-4

Dos 1 och 2 erbjuds till personer som är 12 år och äldre. Dos 3 för alla över 18 år när det gått 3 månader sedan dos 2.

Är våra vaccinationstider slut? Du hittar fler vaccinatörer här! 

Personer ska stanna hemma vid insjuknande med infektionssymtom enligt rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

JOURNAL PÅ NÄTET

Nu kan du läsa din journal via 1177.

ÄLDRETELEFON

För dig som är 80 år och äldre har vi nu ett särskilt telefonnummer, 031-81 80 18. Där får du direktkontakt med äldresköterska. Telefontid måndag och torsdag kl 08.00 – 09.30.

Vårdcentralen vid Carlanderska ingår i Vårdval Vårdcentral.

Vår verksamhet bygger på medicinsk kvalitet med bra bemötande. Bra bemötande innebär ömsesidig respekt mellan vårdgivare och vårdtagare. Vi arbetar med triage, en process för att prioritera patienter utifrån medicinska riktlinjer. Beroende på medicinskt behov bokas du som patient till den yrkeskategori som bedöms lämpligast.

Du kan boka tid, avboka och omboka samt förnya recept m m genom 1177 E-tjänster. Alla läkarbesök är tidsbokade, brådskande tider bokas via telefon. För akuta ärenden ring 112. Akuta läkartider bokas via telefon 031-81 80 80.
Vid behov gör vi hembesök i vårt närområde. Har du en pågående utredning eller sjukskrivning avråder vi dig att byta vårdcentral under tiden. Om du listar dig hos oss och har en pågående medicinering, se till att ha recept för minst 3 månader, samt be din Vårdcentral skicka dina journaler till oss.

Vårdcentralen har ett nära samarbete med Carlanderska Rehab där vi i sjukskrivningsprocesser samordnar stöd för återgång till arbete tillsammans med läkare, patient, Försäkringskassan och arbetsgivare.

Vi har ett samarbete med Göteborgs Universitet , varför du även kan få träffa läkare, sjuksköterska eller psykolog under utbildning.

Specialistkompetenser

 • Astma-KOL
 • Blodtrycksmottagning – även hjärtsvikt
 • BVC
 • Diabetesmottagning
 • Psykoterapeut
 • Rehabkoordinator
 • Rökavvänjning
 • Vårdsamordning
 • Äldremottagning med minnesutredningar och hembesök
 • 24 h blodtrycksmätning

Verksamhetschef
Josefine Rössberger

Läs mer

Kontakt

För tidsbokning, journalutlämning eller förnyelse av recept hänvisar vi till 1177 Vårdguidens E-tjänster.
(Välj Rehabs 1177 för av-/ombokningar till dem).

För digital sjukvårdsrådgivning (chatt eller video) klicka här

För sjukvårdsrådgivning via telefon ring Vårdguiden på 1177.

Kontakta 112 vid akutsituationer.

Telefon
031-81 80 80
Om vår telefonkö är full så var god återkom nästa dag.

E-post
vc@carlanderska.se

Obs! Lämna inga personuppgifter via e-post. Vi hanterar heller inte personliga ärenden såsom tidbokning, receptförnyelse eller rådgivning via e-post.

Synpunkter/Förbättringar/Klagomål
Alla ärenden om klagomål hanteras av verksamhetschef.

Öppettider

Måndag-fredag
08.00-17.00

Telefontider

Måndag-fredag
07.30-16.30

Kvälls- och helgjour

Bedrivs i samarbete med AlléjourenSödra Allégatan 6 (Axesshuset)

Måndag-fredag
17.00-22.00

Lördag-söndag
10.00-16.00

Sjuksköterskemottagning

Måndag-fredag 
Kontroller inför läkarbesök, kl 08.00-12.00

OBS! P g a coronavirus endast bokade tider via tel 031-81 80 80
Öppna mottagningen stängd tills vidare. Vänligen kontakta oss för bokning av blodtryckskontroller, mindre såromläggningar och suturtagning etc. Kontroller inför läkarbesök är obokade och vid ankomst, vänligen ta en kölapp i Vårdcentralens väntrum.

Akuta läkartider bokas via tel 031-81 80 80

Hitta till Carlanderska

Postadress
Carlanderska Sjukhuset
405 45  Göteborg

Besöksadress
Carlandersparken 1

Carlanderska är ett centralt beläget sjukhus i Göteborg. Det ligger vid Eklandagatan med adress Carlandersparken. Detta ligger i närheten av Göteborgs nya evenemangsstråk med Världskulturmuseet, Universeum, Liseberg och Svenska Mässan.

Det går att ta sig hit både med kollektivtrafik och med bil.

Vägbeskrivning via Google Maps

Hitta på plats

 1. Börja med att anmäla dig i Informationen.

 2. Gå sedan till Vårdcentralen, målpunkt E, våning 3.

Priser

Patientavgift, för dig som är listad, uppgår till 100 kr för läkarbesök,
100 kr för videobesök samt telefonsamtal som ersätter läkarbesök och 50 kr för sjukvårdande behandling som besök till sjuksköterska och psykolog/psykoterapeut.

Besöken ingår i högkostnadsskyddet och frikort gäller.

Uteblivet besök och avbokning samma dag debiteras enligt VGRs avgiftshandbok.

Intyg debiteras utifrån särskild taxa enligt VGRs avgiftshandbok.

Länkar

Vårdcentralen Carlanderska på 1177 Vårdguiden
www.1177.se/Vastra-Gotaland/Hitta-vard/Vastra-Gotaland/Kontakt/Vardcentralen-Carlanderska-Centrum/

Hälsolots
www.halsolots.se

Samverkan Mot Antibiotikaresistens
www.strama.se