ALLA VERKSAMHETER

Vårdcentralen

Kvalitet i både vård och patientbemötande

Boka din vaccinationstid!

Är du född 1966 eller tidigare? Välkommen att boka din vaccination mot Covid-19.

Nu släpper vi vaccinationstider till dig som är född 1966 eller tidigare. Välkommen att boka - du behöver inte vara listad hos oss. Obs! Du ska bara boka in din första dos - vi reserverar en tid för din andra dos vid besöket, tiderna för dessa doser är sammankopplade. Tänk också på att det ska gå minst 7 dagar mellan Covidvaccination och annan vaccination (t ex TBE).

Medicinerar du med Waran ber vi dig kontakta mottagningen på telefon 031-81 80 80 för att boka din tid.

Ser du inga tider är de tillfälligt slut. Nya tider läggs ut löpande.

210506

Vaccination mot Covid-19

Vi fortsätter arbetet med att ringa våra listade patienter, 65 år och äldre, för att erbjuda en tid för vaccination. Vi arbetar efter Folkhälsomyndighetens rekommendation att de äldsta ska vaccineras först. Parallellt pågår arbetet att ge dos 2 till de som först vaccinerades.

Det går inte att ringa för att sätta upp sig på väntelista.

Doserna fördelas ut från VG-regionen med kort framförhållning. Vi kan inte styra över vaccintillgång eller vilken sorts vaccin vi blir tilldelade.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att öka intervallet mellan första och andra dosen vaccin, från Pfizer-BioNT och Moderna,  från 4 till 6 veckor. Detta gäller de som vaccineras med dos 1 från och med den 24/3.

Vi uppdaterar löpande när ny information finns att tillgå. 

Här hittar du Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. 

Nedan finner du länk till 1177 för kontakt och samlad information om Covid-19. Du kan också ringa 010-473 94 30 för att få svar på allmänna frågor om vaccination. OBS! Ej för tidsbokning eller medicinska frågor.

Vi ber om förståelse att våra svarstider blir fördröjda i nuläget p g a vaccinationsarbetet. 

PROVTAGNING COVID-19

Personer ska stanna hemma vid insjuknande med infektionssymtom som beskrivits för Covid-19, enligt rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Det gäller även vid mycket milda symtom så som feber, torrhosta, trötthet, andningssvårigheter och muskelvärk, halsont, huvudvärk, magbesvär med diarréer samt bortfall av lukt- och smaksinne.

Personer med dessa symtom av mild karaktär kan ha behov av provtagning, bland annat för möjlighet till tidigare återgång i arbete samt för att minska smittspridning.

Vid vårdcentralen Carlanderska har vi tidsbokad provtagning. Boka tid via vår webb-kalender. Provet visar om du har en pågående infektion. Tänk på att du är i karantän tills du fått provsvar. Prov tas inte på barn under 6 år.

Länk till information vid provtagning.

Svar kommer skickas till dig elektroniskt via ”Digitala vårdrummet” efter några dagar.  Du får ett SMS med en länk, för att öppna denna länk behöver du Mobilt Bank-ID. Visar provet att du har Covid-19  kommer du även få ett telefonsamtal.

Antikroppstest kan erbjudas via Medicinkliniken, till en kostnad av 850:- - tel 031-81 80 82

Observera att detta är en provtagningsmottagning i bod som inte bemannas av läkare. Vid svårare symtom där läkarkontakt behövs sker bokning via telefon 031-81 80 80.

Nya tider läggs ut löpande.

ANTIKROPPSTESTER COVID-19

Fr o m 28:e september erbjuds allmänheten antikroppsprovtagning. Din närmsta vårdgivare finner du via 1177.
Carlanderska kommer inte att utföra allmän provtagning.

JOURNAL PÅ NÄTET

Nu kan du läsa din journal via 1177.  Du kan ta del av dina journalanteckningar gjorda från den 17:e november.

ÄLDRETELEFON

För dig som är 80 år och äldre har vi nu ett särskilt telefonnummer, 031-81 80 18. Där får du direktkontakt med äldresköterska. Telefontid måndag och onsdag kl 08.00 – 09.30.

Vårdcentralen vid Carlanderska ingår i Vårdval Vårdcentral.

Vår verksamhet bygger på medicinsk kvalitet med bra bemötande. Bra bemötande innebär ömsesidig respekt mellan vårdgivare och vårdtagare. Vi arbetar med triage, en process för att prioritera patienter utifrån medicinska riktlinjer. Beroende på medicinskt behov bokas du som patient till den yrkeskategori som bedöms lämpligast.

Du kan boka tid, avboka och omboka samt förnya recept m m genom 1177 E-tjänster. Alla läkarbesök är tidsbokade, brådskande tider bokas via telefon. För akuta ärenden ring 112. Akuta läkartider bokas via telefon 031-81 80 80.
Vid behov gör vi hembesök i vårt närområde. Har du en pågående utredning eller sjukskrivning avråder vi dig att byta vårdcentral under tiden. Om du listar dig hos oss och har en pågående medicinering, se till att ha recept för minst 3 månader, samt be din Vårdcentral skicka dina journaler till oss.

Vårdcentralen har ett nära samarbete med Carlanderska Rehab där vi i sjukskrivningsprocesser samordnar stöd för återgång till arbete tillsammans med läkare, patient, Försäkringskassan och arbetsgivare.

Vi har ett samarbete med Göteborgs Universitet , varför du även kan få träffa läkare, sjuksköterska eller psykolog under utbildning.

Specialistkompetenser

 • Astma-KOL
 • Blodtrycksmottagning – även hjärtsvikt
 • BVC
 • Diabetesmottagning
 • Psykoterapeut
 • Rehabkoordinator
 • Rökavvänjning
 • Vårdsamordning
 • Äldremottagning med minnesutredningar och hembesök
 • 24 h blodtrycksmätning

Verksamhetschef
Maria Ahlgren

Läs mer

Kontakt

För tidsbokning, journalutlämning eller förnyelse av recept hänvisar vi till 1177 Vårdguidens E-tjänster.
(Välj Rehabs 1177 för av-/ombokningar till dem).

För sjukvårdsrådgivning via telefon ring Vårdguiden på 1177.

Kontakta 112 vid akutsituationer.

Telefon
031-81 80 80
Om vår telefonkö är full så var god återkom nästa dag.

E-post
vc@carlanderska.se

Obs! Lämna inga personuppgifter via e-post. Vi hanterar heller inte personliga ärenden såsom tidbokning, receptförnyelse eller rådgivning via e-post.

Öppettider

Måndag-fredag
08.00-17.00

Telefontider

Måndag-fredag
07.30-16.30

Kvälls- och helgjour

Bedrivs i samarbete med AlléjourenSödra Allégatan 6 (Axesshuset)

Måndag-fredag
17.00-22.00

Lördag-söndag
10.00-16.00

Sjuksköterskemottagning

Måndag-fredag 
Kontroller inför läkarbesök, kl 08.00-12.00

OBS! P g a coronavirus endast bokade tider via tel 031-81 80 80
Öppna mottagningen stängd tills vidare. Vänligen kontakta oss för bokning av blodtryckskontroller, mindre såromläggningar och suturtagning etc.

Akuta läkartider bokas via tel 031-81 80 80

Hitta till Carlanderska

Postadress
Carlanderska Sjukhuset
405 45  Göteborg

Besöksadress
Carlandersparken 1

Carlanderska är ett centralt beläget sjukhus i Göteborg. Det ligger vid Eklandagatan med adress Carlandersparken. Detta ligger i närheten av Göteborgs nya evenemangsstråk med Världskulturmuseet, Universeum, Liseberg och Svenska Mässan.

Det går att ta sig hit både med kollektivtrafik och med bil.

Vägbeskrivning via Google Maps

Hitta på plats

 1. Börja med att anmäla dig i Informationen.

 2. Gå sedan till Vårdcentralen, målpunkt E, våning 3.

Priser

Patientavgift, för dig som är listad, uppgår till 100 kr för läkarbesök,
100 kr för videobesök samt telefonsamtal som ersätter läkarbesök och 50 kr för sjukvårdande behandling som besök till sjuksköterska och psykolog/psykoterapeut.

Besöken ingår i högkostnadsskyddet och frikort gäller.

Uteblivet besök och avbokning samma dag debiteras enligt VGRs avgiftshandbok.

Intyg debiteras utifrån särskild taxa enligt VGRs avgiftshandbok.

Länkar

Vårdcentralen Carlanderska på 1177 Vårdguiden
www.1177.se/Vastra-Gotaland/Hitta-vard/Vastra-Gotaland/Kontakt/Vardcentralen-Carlanderska-Centrum/

Hälsolots
www.halsolots.se

Samverkan Mot Antibiotikaresistens
www.strama.se