För dig som patient

PATIENTEN I CENTRUM

Här hittar du som är eller vill bli patient hos oss information om remisser, priser och avgifter samt hantering av journaler och personuppgifter.

Så skyddar vi dina personuppgifter

Vi värnar om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg i hur vi hanterar dina uppgifter. GDPR som är EUs Dataskyddsförordning reglerar hanteringen av personuppgifter.

INTEGRITETSPOLICY

Stiftelsen Carlanderska sjukhuset, organisationsnummer 857200-2312 bedriver tillsammans med samarbetspartners sjukvård inom Carlanderska sjukhuset. Denna policy förklarar hur vi samlar in och använder dina uppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Vi värnar om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg i hur vi hanterar dina uppgifter. EUs Dataskyddsförordning GDPR reglerar hanteringen av personuppgifter.

 • Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras direkt eller indirekt, via ett namn, ett personnummer, platsdata, en IP-adress eller en eller flera faktorer som är specifika för fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen.

 • Vi inhämtar de personuppgifter som vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster och bedriva vår verksamhet.

 • I syfte att kunna erbjuda våra tjänster på ett tryggt och säkert sätt och när så krävs, redovisa enligt gällande lagstiftning och myndighetskrav.

 • Inom EU/EES.

 • Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Lagar och förordningar kan dock innebära olika sparkrav.

  • Du kan begära att få ett registerutdrag på de personuppgifter vi har om dig.
  • Du kan begära att få din information rättad om du anser att den är inkorrekt.
  • Du har rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig, s k dataportabilitet. Detta under förutsättning att överföringen är teknisk möjlig och kan ske automatiserad.
  • Du kan ta tillbaka ett tidigare ingivet samtycke rörande viss behandling av personuppgifter.
  • Du kan lämna ett klagomål till IMY (Integritetsskyddsmyndigheten) om du anser att vi behandlar någon av dina personuppgifter i strid med Dataskyddsförordningen.
 • Vi samlar in uppgifter om hur du som besökare använder webbplatsen, och i samband med det sparas din IP-adress, din ungefärliga position, information om dina webbläsarinställningar och hur ditt operativsystem använder sidorna. Denna information behandlas med stöd av en intresseavvägning och används för att utveckla webbplatsens funktioner och innehåll. Läs mer om cookies.

 • Vårt dataskyddsombud har i uppdrag att se till att Carlanderska behandlar personuppgifter i enlighet med lagar och regler. Vid eventuella synpunkter, som du önskar delge ombudet, vänligen kontakta oss på dataskyddsombud@carlanderska.se

  Carlanderska Dataskyddsombud
  405 45 Göteborg

Journalutlämning

För att begära ut din journal kontaktar du mottagningen du besökt eller loggar in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

På Carlanderska ryms såväl stiftelsens egna verksamheter som ett större antal samarbetspartner och varje mottagning har sitt specifika journalsystem. Ange därför alltid vilken läkare/mottagning som du har besökt. Begäran om journalunderlag görs via en skriftlig förfrågan till aktuell mottagning.

Handlingarna skickas till den adress du är mantalsskriven på. Om annan vårdgivare begär journalkopia ska patientens skriftliga medgivande bifogas. Begäran måste göras via fax eller brev.

Patientavgifter

Carlanderska tar ut patientavgift enligt de regler och belopp som aktuell region eller försäkringsbolag anger. Vid sena av-, eller ombokningar eller uteblivet besök kan avgift komma att debiteras. För avgifter, se nedan.

Information patientavgifter Region Halland
Patientavgifter Halland 2023

Information patientavgifter Region Skåne
Patientavgifter Skåne 2023

Information patientavgifter Västra Götalandsregionen
Patientavgifter VGR 2023

För information om patientavgifter i försäkringssjukvården, se ditt försäkringsbolags villkor.

Din rätt i sjukvården

Synpunkter, förbättringar och klagomål.

Har du synpunkter eller förbättringsförslag som rör din upplevelse av ditt besök hos oss? Är du missnöjd med din behandling eller bemötandet du fått hos oss? Då ska du i första hand vända dig till den som är ansvarig på mottagningen eller avdelningen du varit hos. Visa alla verksamheter

Du kan även fylla i blanketten ”Synpunkter/klagomål” och mejla eller posta den till oss. Fyll i blanketten direkt, spara ner pdf:en och mejla den till synpunkter@carlanderska.se.

Det går också bra att skriva ut pdf:en, fylla i den för hand och posta den till adressen som står på blanketten. Blanketten finns också att tillgå i vår kundtjänst.

Är du fortfarande missnöjd kan du gå vidare med dina frågor och synpunkter. Till höger finns en rad instanser listade.

 • Patientnämnden
  En opartisk instans där du kan framföra dina åsikter eller rådgöra med handläggare
 • IVO
  Inspektionen för vård och omsorg. Kontaktas efter att du varit i kontakt med din vårdgivare ang vårdskada eller bristande patientsäkerhet
 • Patientförsäkringen LÖF
  Gäller vårdskada inom offentlig sjukvård
 • Läkemedelsförsäkringen
  Om du skadats av läkemedel
 • 1177 Vårdguiden
  Svarar på allmänna frågor kring hälso- och sjukvård. Där kan du logga in och göra en anmälan
e-tjänster

elektronisk anmälan

På 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du logga in och göra en elektronisk anmälan.

Remissregler

Carlanderska har remisskrav för besök till röntgen. För besök till en samarbetspartner, hör med aktuell mottagning.

Så blir du patient

Carlanderska erbjuder både privat och offentlig vård. Men att veta hur man blir patient på sjukhuset är inte alltid helt enkelt. Det finns ett antal olika vägar in. Läs om de olika varianterna nedan, och om du behöver hjälp så kan du kontakta vår vårdcoach Ulrika. Hon kan hjälpa dig hur du kan använda dig av vårdgaranti m.m. 

Mail vardcoach@carlanderska.se eller
telefon 031–81 91 30 mellan kl 10-12, tisdag-torsdag

Sjukvårdsförsäkring

En del av sjukhusets vårdgivare riktar sig mot patienter som har en privat sjukvårdsförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag för att boka en tid för besök. Ange att du vill komma till Carlanderska. Vid besöket ställs en diagnos med förslag på fortsatt behandling som täcks av försäkringen. OBS! Sjukvårdsförsäkringen tecknar du inte på Carlanderska utan hos ett försäkringsbolag. Se länkar längre ner på sidan till de försäkringsbolag vi samarbetar med.

Privatbetalande

Hos många vårdgivare som tar emot patienter med sjukvårdsförsäkring kan du också komma som privatbetalande patient. Du kan till exempel ringa direkt till verksamheten eller skriva en egenremiss, som läkare tittar på och återkommer med ett kostnadsförslag. Läs mer om priser under respektive verksamhet.

Vårdval

Alla invånare i Västra Götalandsregionen kan lista sig på Carlanderska vårdcentral/BVC.  Vårdval Rehab innebär att man som patient kan söka utan att vara listad om man har ett vårdbehov. En del som listar sig tror att de automatiskt får tillgång till alla verksamheter på Carlanderska – men så är inte fallet.

Vårdgaranti

Vårdgaranti innebär att du ska få vård inom en viss tid. Om din region inte kan ge dig vård inom tidsgränserna för vårdgarantin, ska du erbjudas vård på en annan mottagning. Den nya mottagningen kan finnas i din egen region, eller i en annan.

Carlanderska har avtal med Region Halland, Region Skåne samt Västra Götalandsregionen. Dessa avtal innebär att du som patient i många fall kan få vård på Carlanderska ifall din region inte kan uppfylla tidsgränsen för vårdgarantin. Läs gärna vidare via länkarna nedan.

Vårdgaranti Region Halland

Vårdgaranti Region Skåne

Vårdgaranti Västra Götalandsregionen

Kontakt vårdgaranti och valfrihet

Västra Götalandsregionen
Tel: 020-44 55 55

Halland
Tel: 0771-900 600

Tolkhjälp

Du som har hörsel- eller talsvårigheter eller som inte talar svenska så bra har rätt till tolk. Om du behöver en tolk kan du eller ditt ombud meddela vårdpersonalen detta i samband med att du beställer tid. Vi ser då till att en tolk finns på plats när du kommer. Tolkhjälpen är kostnadsfri.