För dig som patient

PATIENTEN I CENTRUM

Här hittar du som är eller vill bli patient hos oss information om remisser, priser och avgifter samt hantering av journaler och personuppgifter.

Så skyddar vi dina personuppgifter

Vi värnar om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg i hur vi hanterar dina uppgifter. GDPR som är EUs Dataskyddsförordning reglerar hanteringen av personuppgifter.

INTEGRITETSPOLICY

Stiftelsen Carlanderska sjukhuset, organisationsnummer 857200-2312 bedriver tillsammans med samarbetspartners sjukvård inom Carlanderska sjukhuset. Denna policy förklarar hur vi samlar in och använder dina uppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Vi värnar om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg i hur vi hanterar dina uppgifter. EUs Dataskyddsförordning GDPR reglerar hanteringen av personuppgifter.

Journalutlämning

För att begära ut din journal kontaktar du mottagningen du besökt.
På Carlanderska ryms såväl stiftelsens egna verksamheter som ett större antal samarbetspartner och varje mottagning har sitt specifika journalsystem. Ange därför alltid vilken läkare/mottagning som du har besökt. Begäran om journalunderlag görs via en skriftlig förfrågan till aktuell mottagning.
Handlingarna skickas till den adress du är mantalsskriven på. Om annan vårdgivare begär journalkopia ska patientens skriftliga medgivande bifogas. Begäran måste göras skriftligen.

Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

För att kunna erbjuda dig som patient bästa möjliga vård är det viktigt att Carlanderska har tillgång till all information vi behöver.

Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation innebär att vårdpersonal med ditt samtycke har möjlighet att läsa journaluppgifter elektroniskt från olika vårdgivare i Sverige. Nationell patientöversikt (NPÖ) är ett exempel på sammanhållen journal. Du har rätt att spärra uppgifter som du inte vill ska vara tillgängliga för annan vårdpersonal, du ska då bli upplyst om vad detta kan få för konsekvenser för din vård, t ex att du själv måste berätta för vårdpersonalen vad de behöver veta för att kunna ge dig en god och säker vård. Du kan när som helst begära att en spärr tas bort. En spärr kan endast sättas i en elektronisk journal, inte i journal som finns i pappersjournal.

Vill du veta mera om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och om spärr av journal kan du besöka webbplatsen 1177.se

Patientavgifter

Carlanderska tar ut patientavgift enligt de regler och belopp som aktuell region eller försäkringsbolag anger. Vid sena av-, eller ombokningar eller uteblivet besök kan avgift komma att debiteras. För avgifter, se nedan.

Information patientavgifter Region Halland
Patientavgifter Halland 2024

Information patientavgifter Region Skåne
Patientavgifter Skåne 2024

Information patientavgifter Västra Götalandsregionen
Patientavgifter VGR 2024

För information om patientavgifter i försäkringssjukvården, se ditt försäkringsbolags villkor.

Din rätt i sjukvården

Synpunkter, förbättringar och klagomål.

Har du synpunkter eller förbättringsförslag som rör din upplevelse av ditt besök hos oss? Är du missnöjd med din behandling eller bemötandet du fått hos oss? Då ska du i första hand vända dig till den som är ansvarig på mottagningen eller avdelningen du varit hos. Visa alla verksamheter

Gällande synpunkter och klagomål till våra samarbetspartners ber vi dig kontakta mottagningen direkt. Samarbetspartners vid Carlanderska är: Carlakliniken, Capio Neuro Center, Capio Skin,
C-Medical, Livio, Mentis Psykiatri, Metabolt Center, Sportsmed, Ådrakliniken och ÖNH-institutet.

Har du klagomål eller synpunkter på Stiftelsen Carlanderskas verksamheter kan du fylla i blanketten ”Synpunkter/klagomål” och mejla eller posta den till oss. Fyll i blanketten direkt, spara ner pdf:en och mejla den till synpunkter@carlanderska.se.
OBS att blanketten gäller för Stiftelsen Carlanderskas verksamheter: 
BVC, Carlanderska Rehab, Hälsoundersökningar, Intygsmottagningen, Kirurg- och Ortopedkliniken, Medicinkliniken, Operationsavdelningen, Röntgen, Vaccinationsmottagningen, Vårdavdelningen, Vårdcentralen.

Det går också bra att skriva ut pdf:en, fylla i den för hand och posta den till adressen som står på blanketten. Blanketten finns också att tillgå i vår kundtjänst.

Är du fortfarande missnöjd kan du gå vidare med dina frågor och synpunkter. Nedan finns en rad instanser listade.

 • Patientnämnden
  En opartisk instans där du kan framföra dina åsikter eller rådgöra med handläggare
 • IVO
  Inspektionen för vård och omsorg. Kontaktas efter att du varit i kontakt med din vårdgivare ang vårdskada eller bristande patientsäkerhet
 • Patientförsäkringen LÖF
  Gäller vårdskada inom offentlig sjukvård
  (gäller vårdskadan privat vård anmäls ärendet via mottagningens egna patientförsäkring)
 • Läkemedelsförsäkringen
  Om du skadats av läkemedel
 • 1177 Vårdguiden
  Svarar på allmänna frågor kring hälso- och sjukvård. Där kan du logga in och göra en anmälan
e-tjänster

elektronisk anmälan

På 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du logga in och göra en elektronisk anmälan.

Remissregler

Carlanderska har remisskrav för besök till röntgen. Läs mer under respektive mottagning för att se om du behöver en remiss.

Så blir du patient

Carlanderska erbjuder både privat och offentlig vård. Men att veta hur man blir patient på sjukhuset är inte alltid helt enkelt. Det finns ett antal olika vägar in. Läs om de olika varianterna nedan, och om du behöver hjälp så kan du kontakta vår vårdcoach Ulrika. Hon kan hjälpa dig hur du kan använda dig av vårdgaranti m.m. 

Mail vardcoach@carlanderska.se eller
telefon 031–81 91 30 mellan kl 10-12, tisdag-torsdag

Sjukvårdsförsäkring

En del av sjukhusets vårdgivare riktar sig mot patienter som har en privat sjukvårdsförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag för att boka en tid för besök. Ange att du vill komma till Carlanderska. Vid besöket ställs en diagnos med förslag på fortsatt behandling som täcks av försäkringen. OBS! Sjukvårdsförsäkringen tecknar du inte på Carlanderska utan hos ett försäkringsbolag. Se länkar längre ner på sidan till de försäkringsbolag vi samarbetar med.

Privatbetalande

Hos många vårdgivare som tar emot patienter med sjukvårdsförsäkring kan du också komma som privatbetalande patient. Du kan till exempel ringa direkt till verksamheten eller skriva en egenremiss, som läkare tittar på och återkommer med ett kostnadsförslag. Läs mer om priser under respektive verksamhet.

Vårdval

Alla invånare i Västra Götalandsregionen kan lista sig på Carlanderska vårdcentral/BVC.  Vårdval Rehab innebär att man som patient kan söka utan att vara listad om man har ett vårdbehov. En del som listar sig tror att de automatiskt får tillgång till alla verksamheter på Carlanderska – men så är inte fallet.

Vårdgaranti

Vårdgaranti innebär att du ska få vård inom en viss tid. Om din region inte kan ge dig vård inom tidsgränserna för vårdgarantin, ska du erbjudas vård på en annan mottagning. Den nya mottagningen kan finnas i din egen region, eller i en annan.

Carlanderska har avtal med Region Halland, Region Skåne samt Västra Götalandsregionen. Dessa avtal innebär att du som patient i många fall kan få vård på Carlanderska ifall din region inte kan uppfylla tidsgränsen för vårdgarantin. Läs gärna vidare via länkarna nedan.

Vårdgaranti Region Halland

Vårdgaranti Region Skåne

Vårdgaranti Västra Götalandsregionen

Kontakt vårdgaranti och valfrihet

Västra Götalandsregionen
Tel: 020-44 55 55

Halland
Tel: 0771-900 600

Tolkhjälp

Du som har hörsel- eller talsvårigheter eller som inte talar svenska så bra har rätt till tolk. Om du behöver en tolk kan du eller ditt ombud meddela vårdpersonalen detta i samband med att du beställer tid. Vi ser då till att en tolk finns på plats när du kommer. Tolkhjälpen är kostnadsfri.