Pressinformation

Här hittar du aktuell pressinfo om Carlanderska samt information om hur du som journalist kommer i kontakt med oss.

Frågor om den planerade tillbyggnaden av Carlanderska besvaras av sjukhuschef Jörgen Månsson och utvecklingschef Marina Spargren, se kontaktuppgifter i högerspalten

 

2016-12-20: Kvalitetsdeklaration

Branschorganisationen Vårdföretagarna har gemensamt tagit fram en kvalitetsdeklaration för att göra det enklare för patienter att jämföra och välja vårdgivare. Deklarationen är en gemensam modell för både offentliga och privata verksamheter inom vård och omsorg för att man skall kunna beskriva sitt kvalitetsarbete på ett för patienterna tydligare och mer strukturerat sätt. Förhoppningsvis kommer det här sättet att bli en norm för hela branschen. Det är en sammanställning över hur man arbetar med bl a kvalitetssäkring, avvikelserapportering, förbättringsarbete och miljö.

”Vi på Vårdcentralen här på Carlanderska sjukhuset är väldigt stolta och glada för att vi nu är först i Göteborg med att få hänga upp vårt diplom på väggen”, säger Maria Ahlgren, verksamhetschef för Carlanderska. ”Vårt arbete med kvalitet genomsyrar hela vår verksamhet och något som vi arbetar med hela tiden. Carlanderskas vision är ju Möjligheternas sjukhus och vi arbetar med våra värderingar miljö, närhet, omtanke och kompetens. Då är kvalitet en grundförutsättning!”

Sjukhuschefen Jörgen Månsson har själv suttit med i projektgruppen som tagit fram vilka delar som skall vara med i deklarationen.

”För mig som sjukhuschef och läkare är vård av hög kvalitet en grundförutsättning. Med detta verktyg kan alla se att vårdcentraler håller en god kvalitet och en möjlighet för patienter att vara säkra på att vi har ett ständigt pågående kvalitetsarbete. Som arbetsgivare känns det också bra när vi kan visa våra anställda att vi sätter kvalitet och patientnöjdhet i centrum.”

rundv13

Kontaktinformation i pressfrågor

Madeleine Andrén, administratör

Tel 031-81 80 64

Jörgen Månsson, sjukhuschef

Tel: 031-81 80 65

Marina Spargren, utvecklingschef

Tel: 031-81 81 28

epost: cmc-info@carlanderska.se

 

Kontaktuppgifter för sjukhuset finns här.

Kontaktuppgifter för sjukhusets administration finns här.