18 oktober 2023

Vecka 42 har vi hållbarhetsvecka

Under vecka 42 hålls det hållbarhetsfestival i Västra Götalandsregionen. Parallellt med det håller Carlanderska en egen hållbarhetsvecka. Syftet är att belysa ämnet hållbarhet, informera och inspirera samt uppmuntra till ökade dialoger kring området.