22 mars 2024

Justerade patientavgifter från 1 april

Ändring av patientavgifter inom Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab.

Från och med 1 april 2024 justeras patientavgifterna  inom Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab och det innebär bl a att avgiften för besök till läkare, fysioterapeut och arbetsterapeut höjs från 100 kr till 200 kr. Kostnad införs för digitala kontakter och telefonkontakter. Kostnad införs för receptförnyelse. Avgift för sköterskebesök för patienter mellan 65 och 85 år återinförs.

Se de nya patientavgifterna för Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab här eller läs mer om patientavgifter inom VGR/offentligt finansierad vård på 1177.se