27 februari 2024

Covid-vaccination på Vårdcentralen

Information om Covid-vaccination som sker från mars 2024.

Från vecka 11 i mars månad 2024 erbjuder Vårdcentralen Covid-vaccin till personer som är 80 år och äldre.
Även personer 65 år och äldre med dagliga omsorgsinsatser rekommenderas en Covid-dos.

Personer som endast har hemtjänstinsatser i form av städning, trygghetslarm eller leverans av matlådor ingår inte i målgruppen för rekommendation.

Om man vaccinerade sig i höstas och dessutom har haft bekräftad covid-19 efter 1 oktober har man ett gott skydd även under våren och sommaren 2024. En ny vaccindos under våren behövs inte, utan nästa dos kan tas till hösten. Läs mer hur du går tillväga på Vårdcentralens sida.  Läs mer