Tum-EKG

En enkelmobil övervakning av din hjärtrytm. Tum-EKG gör det möjligt att övervaka din hjärtrytm under vanliga vardagliga aktiviteter.

 

Vanligaste orsakerna till undersökning med Tum-EKG

–          Oregelbunden hjärtrytm

–          Hjärtklappning

–          Yrsel

–          Diffusa symtom från hjärtat

 

Hur går det till?

Du blir kallad till ett besök hos vår hjärt-sjuksköterska för muntlig ock skriftlig information av Tum-EKG. Apparaten är i storleksordning som en äldre mobil-tfn. När du känner av obehaget eller hjärtklappningen trycker du på start och lägger därefter tummarna på elektroderna, registreringen tar ca 30 sek. Du bör ha apparaten på ett fast underlag när du utför mätningen. När mätningen är klar skickas EKG-kurvan till en central EKG-databas med en enkel knapptryckning. Läkaren kommer att få ett mejl om dina EKG-kurvor. Registrering av din hjärtrytm ska dess utom ske vid 2 tillfällen per dag, även om du inte har symtom från hjärtat. Registreringstiden är totalt 1-2 veckor.

Resultatet av undersökningen lämnas av din behandlande läkare, via brev eller besök. 

 

Hur förbereder jag mig?

–          Det krävs inga förberedelser

–          Du kan ta dina mediciner som vanligt