ALLA VERKSAMHETER

Rehab

Fysioterapi och arbetsterapi inom Vårdval Rehab, VGR

Har du kvarvarande besvär med andning, smärtor i kroppen, trötthet och/eller påverkan av kognition efter Covid-19?
Se våra kontaktuppgifter för bokning av tid så hjälper vi dig gärna.

Carlanderska Rehab ingår i Vårdval Rehab och har ett nära samarbete med Vårdcentralen på Carlanderska. På Rehab jobbar fysioterapeuter (sjukgymnaster) och arbetsterapeuter. Vi vill hjälpa dig som patient att lära känna din kropp, förstå orsaken till dina besvär och stötta dig i din rehabilitering. När du besöker oss första gången får du börja med att beskriva dina besvär. Därefter gör vi tillsammans en funktionell analys och undersökning som vi använder som underlag för att ta fram en rehabiliterings- och behandlingsplan åt dig.

Fysioterapeutens fokus ligger på rörelse och att minska smärta och fysiska besvär på grund av skada, sjukdom eller annat tillstånd. Arbetsterapeuten utreder och behandlar dig som på grund av en olycka, sjukdom, stressrelaterad ohälsa eller ett medfött funktionshinder har svårt att klara av ditt arbete, dina studier samt fritiden i ditt dagliga liv.

Fysioterapi

Våra fysioterapeuter arbetar både förebyggande och behandlande. Genom träning och behandling hjälper vi dig att kunna röra dig på ett bra sätt och uppleva så lite smärta som möjligt. Vi gör individuellt anpassade övningar utifrån dina behov.

Vi behandlar bland annat:

 • Smärta från skelett. leder, senor, muskler och nerver
 • Motions- och idrottsrelaterade skador
 • Kvarvarande besvär efter Covid-19
 • Stress och anpassad behandling vid psykisk ohälsa
 • Långvarig smärta
 • Migrän/huvudvärk
 • Yrsel och balansproblematik
 • Neurologiska sjukdomar
 • Reumatiska sjukdomar
 • Graviditetsrelaterade besvär så som smärta och funktionsnedsättning under eller efter graviditet
 • Bäckenbottenproblematik tex överspändhet, samlagssmärta, urininkontinens, läckage
 • Endometrios eller svår menssmärta

Behandlingsmetoder

 • OMI/OMT/MDT
 • Rådgivning och anpassad träning utifrån individuell funktionsbedömning
 • Fysisk aktivitet på recept (FaR)
 • Rehabilitering vid idrottsskador
 • Avspänning/Mediyoga
 • Artrosskola
 • Basal kroppskännedom
 • Smärtreducerande behandling tex Akupunktur, TENS/NMES, tejpning
 • Hjälpmedelsförskrivning, bedömning och utprovning av gånghjälpmedel, t ex kryckor, käpp, rullator

Arbetsterapi

Våra arbetsterapeuter har kunskaper kring hur man skapar balans inom livets olika områden och är specialiserade inom stresshantering samt hand- och armbågsbesvär. Tillsammans med dig bedömer vi vad du har för behov och gör en gemensam planering.

Vi behandlar bland annat:

 • Stressrelaterad ohälsa
 • Hjärntrötthet
 • Sömnbesvär
 • Minnesstörningar
 • Smärta/domningar i fingrar, hand och armbåge


Behandlingsmetoder

 • Vardagsbalans/revision
 • Stödjande samtal med KBT som grund
 • Akupunktur
 • Ortostillverkning
 • Ergonomisk rådgivning
 • Hjälpmedelsrådgivning och förskrivning
 • Intyg för bostadsanpassning
Läs mer

Kontakt

Önskar du ett videobesök? Skriv in önskemål om detta i din webbokning!

E-post
rehab@carlanderska.se

Ring 1177 eller logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster
Tänk på att välja Rehabs 1177 vid av-/ombokning

Verksamhetschef: Maria Ahlgren

Boka tid

Telefon
031-81 81 61

Boka tid online

Här kan du själv enkelt boka tid via vårt webbformulär. (OBS! Endast nybesök)

Arbetsterapeut: Stressrelaterad ohälsa, sömnsvårigheter, hand- och underarmsbesvär och hjälpmedelsfrågor.

Fysioterapeut: Smärta från nacke, axlar, rygg, höft/bäcken m m, idrottsskador, stress/långvarig smärta, neurologiska eller reumatiska sjukdomar m m.

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-16.45

Fredag
08.00-15.30

Hitta till Carlanderska

Postadress
Carlanderska Sjukhuset
405 45  Göteborg

Besöksadress
Carlandersparken 1

Carlanderska är ett centralt beläget sjukhus i Göteborg. Det ligger vid Eklandagatan med adress Carlandersparken. Detta ligger i närheten av Göteborgs nya evenemangsstråk med Världskulturmuseet, Universeum, Liseberg och Svenska Mässan.

Det går att ta sig hit både med kollektivtrafik och med bil.

Vägbeskrivning via Google Maps

Hitta på plats

För besök till Rehab anmäl dig i Informationen, entréplan.
Gå sedan till Rehabs väntrum målpunkt F, våning 4.

Priser

Ingen remiss behövs.
Kostnad 100 kr, frikort gäller.