Tillgänglighetsredogörelse

Carlanderska står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här texten beskriver hur carlanderska.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om ”Innehåll som inte är tillgängligt” nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från carlanderska.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla till Digg om du tycker att vår digitala service har brister i tillgänglighet.

Du kan också anmäla till Digg om du tycker att vår tillgänglighetsredogörelse har brister eller om du tycker att vi inte har hanterat din begäran om tillgängliggörande korrekt.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Delar av webbplatsen är svåra att använda med tangentbord.
  • Kontrasten mellan texter, knappar och bakgrund kan vara otillräcklig, vilket gör det svårt för användaren att läsa texten eller använda funktionen.
  • Fokus kan visuellt upplevas otydligt, vilket gör det svårt för användaren att se vilket element de står på för tillfället.
  • Förstorar användaren texten kan information och funktioner försvinna både på mobil och dator.
  • Automatisk ifyllnad av information så som namn eller e-post i formulär fungerar inte i vissa formulär.
  • Vissa fält i formulär saknar etiketter, vilket kan göra det svårt för användaren att vet vad de ska fylla i.
  • Animationer kan inte pausas vilket leder till att det kan vara svårt att hinna läsa information.
  • Det går inte att hoppa förbi återkommande innehåll.
  • Det kan förekomma att länkar har en otydlig beskrivande text.
  • Vissa sidor saknar en strukturell logisk ordning som gör att exempelvis rubriker, listor och länkar inte följer den semantiska och hierarkiska strukturen på ett korrekt sätt.

Hur vi testat webbplatsen

Hoy Multimedia har gjort en oberoende granskning av carlanderska.se.

Senaste bedömningen gjordes den 21 maj 2024.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2 juli 2024.

Formulär för att rapportera brister

Om du upptäcker brister i tillgängligheten på webbplatsen kan du rapportera det till oss i ett digitalt formulär här. Vi kommer sedan kolla på problemet och arbeta för att åtgärda det.