Ortopedi

Ortopedi sysslar med rörelseorganens sjukdomar och skador – de vanligaste orsakerna till läkarbesök och kirurgiska operationer.

Det är ett brett spektrum av tillstånd, från medfödda fel till arbetsskador eller olyckor. Sjukdomar i rörelseorganen är en av de viktigaste orsakerna till nedsatt funktion och sjukskrivning. Exempelvis får varannan kvinna och var fjärde man en benskörhetsfraktur under livet, tre fjärdedelar ryggsmärtor och över en miljon svenskar lider av ledsjukdom.

Vid Carlanderska finns två ortopedmottagningar med ett varierande antal specialister knutna till vardera verksamhet.

 

 

Ortopedi

Läs om ortopedmottagningarna vid Carlanderska


Carlanderska Ortopedi

SportsMed