Alla verksamheter

BVC

Barnavårdscentral för alla familjer

Barn och förälder som besöker BVC ska vara friska. Var restriktiv avseende medföljande anhöriga, inga syskon om inte absolut nödvändigt.

Babycaféet på BVC Carlanderska på fredagar kommer att hålla stängt tills vidare eftersom vi måste följa Folkhälsomyndighetens avrådan från sammankomster inom Hälso- och sjukvård för att förebygga smittspridning. Så snart riktlinjerna om att hålla fysisk distans tas bort kommer vi att öppna caféet igen. Meddelande om detta kommer att visas här.

Hjärtligt välkomna till Carlanderska BVC.
Barnavårdscentralen (BVC) på Carlanderska sjukhuset ingår i VG Primärvård och är en del av vårdcentralen på Carlanderska. På BVC arbetar vi med barnhälsovård (BHV) och vi följer de nationella riktlinjerna. BB ansvarar för ditt barn första veckan, därefter tar BHV över. Alla nyblivna föräldrar erbjuds hembesök efter förlossningen samt när ett adoptivbarn nyligen anlänt till familjen. Kontakta oss så bokar vi första besöket.

Vi har föräldragrupper för alla förstagångsföräldrar där vi samlas vid flera tillfällen för att diskutera olika teman och utbyta erfarenheter med andra föräldrar.
Vi finns här för att stötta er i föräldrarollen och ge råd och stöd i frågor som gäller ditt barns fysiska, psykiska och sociala utveckling 0 – 6 år. Här arbetar BVC-läkare, barnsjuksköterska, distriktssköterska och specialister i allmänmedicin. Vi samarbetar även med psykolog, dietist och fysioterapeut.
Vi tillämpar ett familjecentrerat arbetssätt, vilket innebär en samverkan mellan mödrahälsovård, förskola, elevhälsa och kommunens individ- och familjeomsorg.

Vaccinering

Alla barn i Sverige har rätt till vaccination mot allvarliga sjukdomar genom barn- och skolhälsovården enligt det svenska vaccinationsprogrammet. Utöver det som ingår i programmet kan vi erbjuda vaccination mot Rota-virus. MPR-vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund kan erbjudas efter läkarordination från 6 månaders ålder inför resa till länder med ökad risk för mässling.

Läs mer

Kontakt

Öppettider

Mån 07.45 – 17.00

Tis   07.45 – 16.45

Ons 07.45 – 17.00

Tors 07.45 – 16.00

Fre  07.45 – 15.00

Akuta tider för sjuka barn finns dagligen på Vårdcentral Carlanderska tel 031-81 80 80. Du når oss även via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Telefontider

Telefon
031-81 80 01

Måndag – fredag 08.00 – 09.00

Övriga tider har vi tidsbokad mottagning.

Hitta till Carlanderska

Postadress
Carlanderska Sjukhuset
405 45  Göteborg

Besöksadress
Carlandersparken 1

Carlanderska är ett centralt beläget sjukhus i Göteborg. Det ligger vid Eklandagatan med adress Carlandersparken. Detta ligger i närheten av Göteborgs nya evenemangsstråk med Världskulturmuseet, Universeum, Liseberg och Svenska Mässan.

Det går att ta sig hit både med kollektivtrafik och med bil.

Vägbeskrivning via Google Maps

Hitta på plats

Gå direkt till BVC, Kapellet, Carlandersparken 20.

Så blir du patient

För att komma till vår BVC måste ditt barn vara listat hos Vårdcentralen på Carlanderska. Logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster och klicka på ”agera ombud” för att lista ditt barn hos oss.

Tips, råd och guider

Barnhälsovårdsprogram för barnet på BVC. Vid varje besök följer vi upp hur barnet utvecklas. 

Länkar

1177
www.1177.se (välj tema: Barn och föräldrar)

Barnombudsmannen
www.barnombudsmannen.se

Barnsäkerhet
www.dinsäkerhet.se

Folkhälsomyndigheten
www.folkhalsomyndigheten.se

Konsumentverket
www.konsumentverket.se

Livsmedelsverket
www.slv.se

Säker trafik
www.ntf.se