ALLA VERKSAMHETER

BVC

Barnavårdscentral för alla familjer

BVC på Carlanderska sjukhuset ingår i VG Primärvård och är en del av vårdcentralen på Carlanderska. På BVC arbetar vi med barnhälsovård, så är ditt barn sjukt ska du kontakta vårdcentralen. På mottagningen följer vi de nationella riktlinjerna för barns psykiska, fysiska och sociala utveckling från 0-6 år. Vi finns här för att stötta er i föräldrarollen och ge råd och stöd i frågor som gäller ditt barn. Vi tillämpar ett familjecentrerat arbetssätt, vilket innebär en samverkan mellan barnmorskemottagning, förskola, skola och individ och familjeomsorg. Vi samarbetar även med psykologer. Här arbetar BVC-läkare, barnsjuksköterska, distriktssköterska och specialister i allmänmedicin.

BB tar ärenden upp till 7 dagar efter förlossningen, därefter tar BVC över. Alla nyblivna föräldrar erbjuds hembesök efter förlossningen eller när ett adoptivbarn nyligen anlänt till familjen. Kontakta oss, så bokar vi första besöket. Första tiden är det vanligt med besök på BVC en gång i veckan, därefter hälsobesök vid 3-6 månader, 8-12 månader och när barnet är 18 månader. Vi har föräldragrupper för alla förstagångsföräldrar där vi samlas vid flera tillfällen för att diskutera olika teman och utbyta erfarenheter med andra föräldrar.

Vaccination

Alla barn i Sverige har rätt till vaccination mot allvarliga sjukdomar genom barn- och skolhälsovården enligt det svenska vaccinationsprogrammet. Utöver det som ingår i programmet kan vi erbjuda vaccination mot Rota-virus. MPR-vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund kan erbjudas efter läkarordination från nio månaders ålder inför resa till länder med ökad risk för mässling. Vid vaccination mellan 9-12 månader krävs en andra dos för fullgott skydd när barnet är 18 månader.

 

Läs mer

Kontakt

Telefon
031-81 80 01

Akuta tider för sjuka barn finns dagligen på Vårdcentral Carlanderska tel 031-81 80 80. Du når oss även via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Telefontider

Måndag – fredag 08.30-09.30

Övriga tider har vi tidsbokad mottagning.

Hitta till Carlanderska

Postadress

Carlanderska sjukhuset

405 45 Göteborg

Besöksadress

Carlandersparken 1

Carlanderska är ett centralt beläget sjukhus i Göteborg. Det ligger vid Eklandagatan med adress Carlandersparken. Detta ligger i närheten av Göteborgs nya evenemangsstråk med Världskulturmuseet, Universeum, Liseberg och Svenska Mässan.

Det går att ta sig hit både med kollektivtrafik och med bil. Parkeringsplatser finns i direkt anslutning till sjukhuset.

Vägbeskrivning via Google Maps

Hitta på plats

Gå direkt till BVC, målpunkt C, våning 4.

Så blir du patient

För att komma till vår BVC måste ditt barn vara listat hos Vårdcentralen på Carlanderska. Logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster och klicka på ”agera ombud” för att lista ditt barn hos oss.

Tips, råd och guider

Barnhälsovårdsprogram för barnet på BVC. Vid varje besök följer vi upp hur barnet utvecklas.