BREDARE KOMPETENS MED VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Vår affärsidé är ”att tillsammans med våra samarbetspartners bedriva förstklassig sjukvård så att Carlanderska ses som ett förstahandsval.” Våra samarbetspartners är noga utvalda för att komplettera stiftelsens egna verksamheter och erbjuda patienterna ett bredare vårdutbud med fler specialistkompetenser. Då både beslutsvägarna och korridorerna i huset är korta, har vi möjlighet samarbeta för att snabbt anpassa oss efter patienternas krav och önskemål.