Remissregler

Carlanderska har remisskrav för besök till röntgen.

För besök till samarbetspartner, v v efterhör med aktuell mottagning.