Patientavgifter

Carlanderska följer de regler som gäller i Västra Götalandsregionen både när det gäller patientavgifter, högkostnadsskydd och debitering vid uteblivet besök.

Läs mer

För vidare information, se

Patientavgifter, VGR