Patient hos oss

Besök

Ett besök hos oss skall vara en positiv upplevelse och du som patient skall alltid känna dig i fokus. Vi vill att du skall känna dig trygg och väl omhändertagen, från första kontakten till avslutad behandling. Därför strävar vi bl a alltid efter att samma läkare i möjligaste mån följer dig genom hela behandlingen.

Det skall finnas tid att lyssna och tid för eftertanke. Därför är vi noga med att hålla avtalade tider och att se till att patient och läkare kan träffa varandra i lugn och ro. På Carlanderska genomför vi bara planerade operationer, vilket gör att vi mycket sällan behöver ställa in eller ändra operationstider.

En snabb telefonkontakt kan ibland vara bättre än en formell remiss. På Carlanderska kan vi erbjuda ett mycket stort nätverk av specialister som vi har nära kontakt med. På så sätt kan vi snabbt ge dig rätt vård.

Utöver den allmänna sjukförsäkringen, som alla svenska medborgare har, finns det möjlighet att också teckna privata sjukvårdsförsäkringar i ett flertal försäkringsbolag. Carlanderska har samarbete med de flesta svenska försäkringsbolag.

Patientundersökning

Carlanderska mäter kundnöjdheten med hjälp av KUPP (Kvalitet Ur Patientens Perspektiv). Patienterna ombeds att via en dataskärm besvara en enkät. Enkäten är en s k validerad enkät som visar upplevelsen av besöket och betydelsen av det upplevda ur patientens perspektiv. Sammanställt resultat från senast genomförd enkät (hösten, 2013) visar på stor nöjdhet hos patienterna på hela sjukhuset.

Kontaktuppgifter Carlanderska

Carlanderska
405 45 Göteborg
Besöksadress: Carlandersparken 1
Växel tel: 031-81 80 00
Fax: 031-81 80 66
Kundtjänst öppet: mån-fre 07.45-17.15

Vårdcentral Carlanderska

Öppet: mån-fre 08.00-17.00
Kvälls- och helgjour i samarbete med Alléjouren
Tel: 031-81 80 80
Fax: 031-81 80 67
E-post: vc@carlanderska.se

Carlandergruppen

Öppet: mån-tor 08.00-16.00, fre 08.00-13.30
Tel: 031-81 80 82
Fax: 031-81 81 83
E-post: carlandergruppen@carlanderska.se

Operation
Öppet: mån-fre 07.00-17.00
Tel: 031-81 80 00
Fax: 031-81 81 81
E-post: operation@carlanderska.se

Röntgen
Öppet: Drop In mån-tors 08.00-16.30, fre 08.00-16.00
Tel: 031-81 80 20, mån-fre 08.00-16.00
Fax: 031-81 80 21
E-post: rontgen@carlanderska.se

Vårdavdelningen
Öppet: mån-fre dygnet runt samt vissa helger.
Tel: 031-81 81 00, alt 81 81 13
Fax: 031-18 36 85
E-post: vardavdelning@carlanderska.se

Sjukhusledning/Administration
Öppet: mån-fre 08.00-16.30
Tel: 031-81 80 64
Fax 031-81 80 66
E-post: cmc-info@carlanderska.se
Med denna mailadress når du stiftelsens administration. För kontakt med samarbetspartner gäller respektive verksamhets kontaktdetaljer.