21 februari 2019

Green Building-certifikat

Green Building – ett starkt varumärke för energibesparing.

Carlanderska har med sin tillbyggnad – som stod klar under våren 2017 – ansökt om och erhållit ett Green Building-certifikat.

Det innebär att vi har effektiviserat energianvändningen i våra lokaler och använder 25 % mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR (Boverkets Byggregler).