03 mars 2021

Försvarets arbete med H70-studien

Försvaret har fått i uppdrag av Folkhälsomyndigheten att göra antikroppstest Covid-19 på vissa platser runt om i Sverige. En av dessa platser blev i vår park. De kommer finnas på plats under v 9 (1-5 mars), kl 9.00 – 15.00.