08 juli 2022

Fantastiska resultat från våra kunder!

I vår senaste kund- och beställarundersökning med de försäkringsbolag och regioner vi har avtal med har vi ett resultat där alla som svarat på enkäten anser att medarbetarna på Carlanderska Sjukhuset har hög medicinsk kompetens. Av de patienter som region och försäkringsbolag hänvisar till sjukhuset anser 99% att de är nöjda med den vård och det bemötande som de får.

Viktigaste parametrarna när våra beställare hänvisar patienten till Carlanderska Sjukhuset är den medicinska kvalitén, ett bra bemötande och tillgängliga tider.

 

Nedan följer några fritextsvar på frågan om vad som är särskilt bra med Carlanderska Sjukhuset:

”Många specialiteter under samma tak. Hög kompetens och bra tillgänglighet”

”Hög servicenivå och i dialog alltid lyssna in och återkoppla”

”Samtliga verksamheter håller hög kvalitet och har en gedigen medicinsk kompetens”

 

Ett mycket gott resultat av det vi åstadkommer tillsammans här på Carlanderska!

 

Kund- och beställarundersökning utförs en gång per år.

2022 Kund- och beställarundersökning