26 juni 2019

Arkitekturpris

White arkitekter har vunnit det prestigefyllda arkitekturpriset European Healthcare Design Awards 2019 för sin utformning av om- och tillbyggnad på Carlanderska Sjukhuset.

Grattis säger vi som trivs i våra nya och nygamla lokaler!