Alla mottagningar

Livio Göteborg

Med graviditetsresultat på internationellt hög nivå

Plats

Carlandersparken 24

Telefon

031-710 46 00

Webb

Livio Göteborg är en av Sveriges första privata kliniker för provrörsbefruktning. Vi erbjuder alla par en individuellt anpassad behandlingsmetod för bästa möjliga förutsättningar till graviditet. Ambitionen är att alla ska känna att de har fått ett professionellt omhändertagande och en öppen information under resans gång. Vi har korta eller inga väntetider.

Vi erbjuder bland annat fertilitetsutredning, IVF-behandling, insemination av donerade spermier, nedfrysning av äggceller, nedfrysning av spermier, undersökning av spermieförekomst i testikeln med teknikerna Diagnostisk TESA och Mikro TESE.

Resultatmässigt ligger vi i absolut framkant, tack vare kompetensen hos varje enskild medarbetare och ett långvarigt systematiskt kvalitetsarbete. Vi utför cirka 1 500 IVF-behandlingar per år, vilket resulterar i 350–400 barn. Är kvinnan under 38 år har man hos oss ca 45–50 procents chans vid varje behandlingsförsök att uppnå graviditet. I Sverige görs cirka 19 000 IVF-behandlingar varje år som leder till ungefär 4 500 barn. Det ger ungefär 25–30 procents chans att det blir barn.

Kontakt

Hitta till Carlanderska

Postadress
Carlanderska Sjukhuset
405 45  Göteborg

Besöksadress
Carlandersparken 1

Carlanderska är ett centralt beläget sjukhus i Göteborg. Det ligger vid Eklandagatan med adress Carlandersparken. Detta ligger i närheten av Göteborgs nya evenemangsstråk med Världskulturmuseet, Universeum, Liseberg och Svenska Mässan.

Det går att ta sig hit både med kollektivtrafik och med bil.

Vägbeskrivning via Google Maps

Hitta på plats

  1. Gå direkt till Livio Göteborg. Du behöver INTE anmäla dig i Carlanderskas reception.

Så blir du patient

Kostnaden för en behandling betalas antingen privat alternativt landstingsfinansierat via vårdavtal.

Priser

Besök livio.se för mer information.