Vårdcentral i Göteborgs centrum vid Carlanderska

Kvalitetsdeklaration

Branschorganisationen Vårdföretagarna har gemensamt tagit fram en kvalitetsdeklaration för att göra det enklare för patienter att jämföra och välja vårdgivare. Deklarationen är en gemensam modell för privata verksamheter inom vård och omsorg för att man skall kunna beskriva sitt kvalitetsarbete på ett för patienterna tydligare och mer strukturerat sätt. Förhoppningsvis kommer det här sättet att bli en norm för hela branschen. Det är en sammanställning över hur man arbetar med bl a kvalitetssäkring, avvikelserapportering, förbättringsarbete och miljö.

Hela kvalitetsdeklarationen kan du läsa här:

Kvalitetsdeklaration CARLANDERSKA

Mer om kvalitetsdeklarationer, läs här

Övrigt om kvalitetsdeklarationer

Du är välkommen att kontakta oss på vårdcentralen för rådgivning, tidsbokning till läkare eller sköterska. Vi som arbetar här är:

Verksamhetschef
Ahlgren, Maria
Enhetschef
Lundell, Ulla-Karin
Läkarchef
Sjöström, Line
Läkare
Allgöwer, Åsa
Andius, Jessica
Annerstedt, Marita
Behre, Christian
Burman, Claes (tjänstledig)
Christensson Larsson, Helen
Eliasson, Susanne
Lindskog, Kristoffer
Nässén, Arne
Rosmond, Roland
Rössberger, Josefine
Sjöström, Line
Tajnia, Armin
Werling, Malin
Zackrisson, Lovisa
Psykosocialt team
Andersson, Yngve, psykolog
Dahrlenih, Linda, psykoterapeut (föräldraledig)
Mark, Per, psykolog
Simson, Linda, psykoterapeut
Specialistsjuksköterskor
Astma/KOL: Hedberg, Ylva, distriktssköterska
Diabetes: Svantesson, Marianne, distriktssköterska
Diabetes: Wällersten, Ulrika, distriktssköterska
Hjärta/kärl: Ortgen, Louise
Hjärta/kärl: Frilén, Johanna, distriktssköterska
Rökavvänjning/alkohol: Arvidsson, Anna-Maria, distriktssköterska
Ljungberg, Carolina: distriktssköterska
Sjuksköterskor
Andersson, Therese
Eriksson, Hazel
Jansson, Emma
Krantz, Kerstin
Lee, Katie
Lundell, Ulla-Karin
Ortgren, Louise
Ulvsgärd, Hanna
Vårdadministratörer
Hashemi, Mehrnoush
Högvall, Helene
Jonsson, Elisabet
Larsson, Eva
Lindh, Martina (föräldraledig)
Lindström, Jeanette
Ljung, Anne-Sofie
Nilsen, Sarah (föräldraledig)
Nilsson, Tove
Olsson, Jessica
Kanslist
Sellman, Sandra
BVC-mottagning
Åkerlund, Christina, distriktssköterska
Källman, Maria, distriktssköterska

Läs mer om BVC här

Vårdcentral Göteborg

Kontakt vårdcentral

Du når vårdcentralen på

tel 031-81 80 80 eller

kontakta oss via internet,
1177 Vårdguidens e-tjänster

För att använda 1177 Vårdguidens e-tjänster krävs inloggning. Det gör du enklast med e-legitimation. I annat fall kan du logga in med lösenord och sms. Här kan du förlänga recept, boka, av- och omboka din tid. Akuta tider bokas via telefon.

Våra öppettider är

mån-fre, kl 08.00-17.00

med telefontid

mån-fre, kl 07.30-16.30

Kvälls- och helgjour bedrivs i samarbete med Alléjouren på Södra Allégatan 6 (Axesshuset) mån-fre, kl 17.00-22.00 och lör-sön, kl 10.00-16.00. På Carlanderska erbjuder vi tidsbokade akuttider.

Observera att vi inte hanterar personliga ärenden såsom tidbokning, receptförnyelse eller rådgivning via e-post.

vc@carlanderska.se

 

Drop in mottagning till sjuksköterska och provtagning
Kl 08.00-16.30

Akuta läkartider bokas via tel 031-81 80 80

 

Listning vårdcentral

Det finns två olika sätt för dig som vill lista om till Vårdcentral Carlanderska. Ett alternativ är att besöka vår reception och där fylla i och underteckna en omlistningsblankett. Ett annat alternativ är att besöka VGRs hemsida www.vgregion.se Det kräver dock att du har en e-legitimation.

Blanketten utgör en värdehandling och skickas därför inte per post.

Patientavgift, för dig som är listad, uppgår till 100 kr för läkarbesök och 50 kr för sjukvårdande behandling; besök till sjuksköterska och psykolog/psykoterapeut.

Besöken ingår i högkostnadsskyddet och frikort gäller.

Uteblivet besök och avbokning samma dag debiteras enligt VGRs avgiftshandbok.

 

För råd om vård dygnet runt, kontakta Sjukvårdsupplysningen

tel 1177 eller läs mer på 1177 Vårdguiden

Testa dig för klamydia på www.klamydia.se

Hälsolots inspirerar till ett liv med god hälsa. Vi erbjuder dig ett brett utbud av aktiviteter och information om hälsa. www.halsolots.se