Carlanderskas vaccinationsmottagning

Välkommen till Carlanderska!

Valet av vaccinationsprogram inför utlandsvistelsen påverkas av många faktorer. Resmålen, tiden man ska vistas där och hur man ska bo och leva är några exempel. Vissa vaccinationer kan vara obligatoriska för inresa i landet. Den personliga hälsosituationen kan kräva särskilda åtgärder inför en resa.

En del vaccinationer ska upprepas med olika intervall. Därför bör du ta kontakt med oss i god tid inför din resa.

Vaccinationssätten kan vara i form av injektioner, tabletter och även dryck.

Behovet av skydd är alltså oftast helt individuellt.

Vi kan också erbjuda dig vaccin mot säsongsinfluensa, pneumokockvaccinering (lunginflammation), bältros och fästingbett (TBE) samt bättra på ditt grundskydd mot polio, difteri och stelkramp.
OBS! Tänk på att alltid ha med ditt gula vaccinationskort, där alla dina vaccinationer finns samlade, när du besöker oss!

Vi dokumenterar alla vaccinationer i ett nationellt vaccinationsprogram Svevac.

Prislista vaccination-resevaccin 2017

Som student erhåller du 15 % rabatt på våra vaccinationspriser vid uppvisande av giltigt studentkort.

Vi som jobbar på vaccinationsmottagningen är:

Marita Rydholm, sjuksköterska
Eva Lander, sjuksköterska
Katarina Sölvestedt, sjuksköterska
Lena Wallén, sjuksköterska
Emilie Nowlin, sjuksköterska
Joakim Röstlund, läkare
Fredrik Jakobsson, läkare (konsult)

sandstrand

 

2017-10-19:

 Hepatit A, barn slut. Väntas i slutet av oktober.

 

 

Tidsbeställning:

Om du önskar boka on line, vänligen följ länken nedan och välj sedan

Länk till on linebokning

1)  Boka besök
2)  Välj egenskap och tryck på Vaccination Web
3)  Boka den tid och dag som passar. OBS! En person/tid

OBS! Inför en långresa kan det vara bättre att ringa för att boka tid, då reseplanering kan behövas.

Du når oss via telefon 031-81 81 80 måndag-fredag. Lämna ett meddelande, så ringer vi upp.

Vaccinationsmottagningen har öppet

Mån-tors, kl 08.00-16.30
Fre, kl 08.00-14.00

Drop in

Mån-tors, kl 10.00-16.15
Fre, kl 08.00-14.00

Mottagningen finns i huvudbyggnaden, Carlandersparken 1, målpunkt E.

E-post:
carlandergruppen@carlanderska.se

Användbara länkar

www.folkhalsomyndigheten.se

www.semestermage.se

www.vaxiluskerna.se

www.meningokockvaccin.se

www.vaccinationsguiden.se