Operationsavdelningen

Vid Carlanderskas operationsavdelning utförs årligen omkring 5.000 operationer inom specialiteterna allmänkirurgi, plastikkirurgi, urologi, ortopedi, gynekologi, fetmakirurgi och öron-, näs- och halssjukdomar.

Här finns sju nya, välutrustade operationssalar för högspecialiserad kirurgi och en ny sterilcentral. I anslutning finns uppvakningsenheter där man tar hand om patienten direkt efter operation. Inom enheten finns också en intensivvårdsfunktion, som aktiveras vid behov.

Operationsavdelningen står till disposition för såväl specialister på Carlanderska som specialister med mottagning utanför sjukhuset.

 

Robotkirurgi vid Carlanderska sjukhuset

Operations öppettider:

Mån-fre 07.00-17.00

Tel: 031-81 80 00
Fax: 031-81 81 81

E-post:
 operation@carlanderska.se