Neurologi vid ÖNH-institutet

Vid vår neurologmottagning jobbar överläkare Christer Ewaldsson, som har lång erfarenhet av besvär och symtom från hjärna, ryggmärg och nerver. Vid besöket görs först en genomgång av dina besvär och därefter en neurologisk undersökning.

Vid behov kompletteras undersökningen med blodprover, datortomografi, magnetkameraundersökning. Ibland behövs neurofysiologiska undersökningar utföras, som ex vis undersökning av hjärnans elektriska aktivitet (EEG).

Exempel på sjukdomar som utreds och behandlas är:

  • Huvudvärk, ex vis migrän och Hortons huvudvärk
  • Tremor (skakningar)
  • Parkinsons sjukdom
  • MS
  • Balansstörningar
  • Muskelsjukdomar

Vi samarbetar med flertalet försäkringsbolag. Vi är ej anslutna till Försäkringskassan.

ÖNH-institutet

Tel: 031-20 00 80
Fax: 031-81 81 88

E-post: onh@onhinstitutet.se

www.onhinstitutet.se