Neurologi

Sjukdomar som drabbar nervsystemet, även kallat neurologiska sjukdomar, härrör från det perifera eller centrala nervsystemet. Dessa sjukdomar kan behandlas med mediciner, fysikaliskt och/eller kirurgiskt.

Exempel på sjukdomar som utreds och behandlas är:

  • Huvudvärk, ex vis migrän och Hortons huvudvärk
  • Tremor (skakningar)
  • Parkinsons sjukdom
  • MS
  • Balansstörningar
  • Muskelsjukdomar