Hälsoundersökningar

Carlandergruppen tillhandahåller hälsoundersökning till företag och privatperson. För denna kontroll gäller inte den offentliga patientavgiften.En hälsoundersökning är riktad till den person som känner sig frisk, men som vill ha en medicinsk kontroll av olika riskfaktorer som är kopplade till hälsan. En tidig upptäckt ger dig större möjlighet att påverka din hälsa. Har du olika sjukdomssymtom ska du först och främst söka sjukvård för dessa specifika symtom. Läkaren har inga möjligheter att utreda och ställa diagnos på sjukdomssymtom, om symtomen inte inryms i den inriktning hälsoundersökningen har.

För dig som vill teckna avtal för hälsoundersökningar, kontakta enhetschef Elisabeth Isaksson via elisabeth.isaksson@carlanderska.se

Tidbokning görs via tel 031-81 80 82.

Allmän hälsoundersökning

Vår allmänna hälsoundersökning har en inriktning på att kartlägga riskfaktorer för hjärt-/kärlsjukdomar.

Hälsoundersökningen grundar sig på två besök hos oss. Först provtagning och tester hos sjuksköterska och en vecka senare besök hos läkare för uppföljning av dina värden och en allmän läkarundersökning.

 

Innehåll:
Blodprov
Levervärden ASAT ALAT ALP GT
Njurvärden Kreatinin
Elektrolyter Natrium Kalium Calcium
Blodfetter Kolesterol Triglycerider LDL HDL
Prostatavärde PSA
Sköldkörtelvärde Fritt T4 TSH, tas endast på kvinnor
Blodbild Hb LPK TPK Sänka
Blodsocker S-Glucos
Blodtryck Puls
EKG-vilo
Lungkapacitet Screening för KOL – för dig som är eller varit rökare
Vikt Längd För uträkning av BMI, kroppsvolym, medicinsk över/undervikt
Läkarundersökning  Allmän fysisk undersökning med inslag av råd om kost, motion etc med hänsyn tagen till labprover och testresultat

Hälsokontroll och hälsoundersökning

ÖPPETTIDER:

Mån-tor 08.00-16.00 (tisdagar även kvällsöppet till 19.00)
Fre 08.00-14.00

Lunchstängt 12.15-13.00

Tel: 031-81 80 82
Fax: 031-81 81 83

E-postcarlandergruppen@carlanderska.se

 

 

 

 


Etiketter: ,