Endokrin- och strumakirurgi

Välkommen till Carlanderskas endokrinkirurgiska sektion, som erbjuder specialistvård inom endokrinkirurgi innefattande framför allt sköldkörtel- och bisköldkörtelsjukdomar.

 

Tidsbeställning:

Mottagningssköterska Helen Thörne nås på:

Tel: 031-81 80 77
Fax: 031-81 80 54

E-mail: endokrinkirurgi@carlanderska.se