Föräldragrupper

Att bli mamma och pappa innebär en stor omställning. Det är en stor glädje att ha barn men det finns också mycket att fundera över. Därför är det viktigt att få träffas och byta erfarenheter med varandra. Genom föräldraträffar hoppas vi erbjuda ökad kunskap om hur det är att vara förälder och att vi skall få en gemenskap och trevlig stund tillsammans.

Vi startar nya föräldragrupper löpande!

PAPPATRÄFF PÅ CARLANDERSKA 2018

Datum har ännu inte fastställts.

 

Kontaktuppgifter

Du når oss på

tel 031-81 80 01

måndag-fredag, kl 08.30 – 09.30

samt

tisdag och torsdag kl 13.00-14.00

Övriga tider har vi
tidsbokad mottagning.

 

Välkomna!

Christina Åkerlund
Maria Källman