Välkommen till BVC på Carlanderska

Alla barnfamiljer är hjärtligt välkomna till BVC Carlanderska. Vi är en mottagning som ingår i Primärvården Västra Götaland och är därför kostnadsfri för alla som listat sig vid Vårdcentral Carlanderska. Info om listning.

På BVC följer vi de nationella riktlinjerna för barns psykiska, fysiska och sociala utveckling 0-6 år. Vi finns också här för att stötta er i föräldrarollen, amningsfrågor och andra aktuella frågor som kan dyka upp.

Vi erbjuder hembesök till alla nyblivna föräldrar. Kontakta oss så snart ni önskar efter förlossningen, så bokar vi första besöket.

Vi har föräldragrupper för alla förstagångsföräldrar där vi samlas vid flera tillfällen för att diskutera olika teman. Det är också en möjlighet att träffa andra föräldrar och utbyta erfarenheter.

Vaccination

Alla barn i Sverige har rätt till vaccination mot allvarliga sjukdomar genom barn- och skolhälsovården enligt det svenska vaccinationsprogrammet.

Utöver det som ingår i programmet kan vi erbjuda  vaccination mot Rota-virus.

MPR-vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund kan erbjudas efter läkarordination från 9 mån ålder inför resa till länder med ökad risk för mässling.

Vid vaccination mellan 9 – 12 mån krävs en andra dos för fullgott skydd när barnet är 18 mån.

 

 

Kontaktuppgifter

Du når oss på

tel 031-81 80 01

måndag-fredag,
kl 08.30 – 09.30

samt

tisdag och torsdag kl 13.00-14.00

Övriga tider har vi
tidsbokad mottagning.

Du når mottagningen via ingång Carlandersparken 26 och hiss till plan 4.

Välkomna!

Christina Åkerlund
Maria Källman

Länkar

www.1177.se
För råd om vård, dygnet runt, kontakta sjukvårdsupplysningen på tel 1177 eller

Amningshjälpen
Amningsrådgivning,  främst via telefonsamtal och mail.

FN:s barnkonvention
För mer information om FNs konvention om barnets rättigheter

Giftinformationscentralen
För råd om bett, alger och förgiftning

Hälsolots
Hälsolots inspirerar till ett liv med god hälsa. Vi erbjuder dig ett brett utbud av aktiviteter och information om hälsa, t ex powerpromenad med barnvagn.