Andrologi – kunskapen om mannens sjukdomar

Sedan 1 juni, 2016 finns Carlanderska sjukhusets andrologmottagning. Mottagningen är ett samarbete mellan Carlandersgruppen, Urologkliniken och Fertilitetscentrum.

Andrologi är i Sverige ingen egen specialitet, vilket kan medföra problem för männen att hamna rätt i sjukvården vid besvär med exempelvis urinvägar, sexuell dysfunktion, hormonförändringar eller barnlöshet.

Många gånger uppträder flera av dessa bekymmer samtidigt och man riskerar att hamna på flera vårdinrättningar med bristfälligt omhändertagande och utan rätt kompetens.

Konsekvensen kan bli att sjukdomar förblir oupptäckta. Män med exempelvis hormonbrist får inte den behandling de behöver, vilket medför sämre livskvalitet med ökad risk för följdsjukdomar.

Andrologmottagningen, Carlanderska erbjuder behövande män en multiprofessionell mottagning och ett multidisciplinärt omhändertagande.

Remisser välkomnas från patienterna själva (egenremisser) såväl som andra vårdinrättningar.

Vår mottagningssköterska granskar remisserna tillsammans med läkare och bokar därefter lämplig specialist.

Vid behov erbjuds besök till flera specialistläkare och om uppföljningskontroller rekommenderas därefter, erbjuds också detta på mottagningen.

Patienter är välkomna att söka privat eller via försäkringsavtal.

Välkomna!

 

 

 

Ansvariga specialistläkare

Ragnhildur Bergthorsdottir, specialist endokrinologi

Kaj Stenlöf, specialist diabetologi och endokrinologi

Patrik Andius, specialist urologi

Göran Westlander, specialist reproduktionsmedicin

 

Patientkoordinator

Annette Carlesved

E-mail: andrologmottagningen@carlanderska.se