ALLA VERKSAMHETER

Forskningsenheten

Kliniska studier på sjukhuset

Vid årsskiftet 2019 startade Carlanderskas enhet för kliniska studier. Forskningsenheten samverkar med stiftelsens egna verksamheter såsom Vårdcentralen och specialistkliniker men också med samarbetspartners på Carlanderska. Vid behov samarbetar man med sjukhusets serviceenheter så som labb, röntgen, apotek och restaurang. Studierna görs i samarbete med läkemedelsbolag, sjukhus eller universitet. I studierna undersöks olika behandlingsmetoder, med eller utan läkemedel.

Syftet med de kliniska studierna är att gynna patienternas välmående och verksamheten på sjukhuset. Enheten samverkar med andra svenska forskningskliniker för att bedriva och behålla högkvalitativ vetenskaplig forskning i Sverige. För att göra en klinisk studie behövs patienter som har diagnosen man vill studera. När en studie startar tillfrågas potentiella deltagare via post eller sociala medier.


Pågående studier och ytterligare information:

Blodtrycksstudie (stängd för rekrytering).
Fotsvampsstudie (stängd för rekrytering).
KOL-studie (öppen för rekrytering).
Bensårsstudie (öppen för rekrytering).

Är du intresserad av att deltaga i någon av våra studier kan du ringa enhetschef Margareta Sandberg för ytterligare information, tfn 031-81 91 21.

Kontakt

Telefon
031- 81 91 21

Margareta Sandberg, enhetschef Forskningsenheten

Hitta till Carlanderska

Postadress

Carlanderska sjukhuset

405 45 Göteborg

Besöksadress

Carlandersparken 1

Carlanderska är ett centralt beläget sjukhus i Göteborg. Det ligger vid Eklandagatan med adress Carlandersparken. Detta ligger i närheten av Göteborgs nya evenemangsstråk med Världskulturmuseet, Universeum, Liseberg och Svenska Mässan.

Det går att ta sig hit både med kollektivtrafik och med bil. Parkeringsplatser finns i direkt anslutning till sjukhuset.

Vägbeskrivning via Google Maps