Samarbetspartner

Carlanderska bedriver tillsammans med ett antal samarbetspartner hälso- och sjukvård i såväl offentlig som privat regi. Vid sjukhuset finns de flesta specialiteter representerade.

Specialister och övrig vårdpersonal arbetar nära tillsammans. Både beslutsvägarna och korridorerna i huset är korta, vilket ger oss möjlighet att snabbt anpassa oss till patientens krav och önskemål.

Du hittar alla våra samarbetspartner nedan!