Valfrihet & Vårdgaranti

Valfrihet i vården

Du som bor i Västra Götalandsregionen, har rätt att söka vård var du vill i Västra Götalandsregionen och i landstinget Halland.

Sedan 1 november 2005 har Sverige infört en nationell vårdgaranti. Detta innebär bl a att om du väntar på specialistbedömning, skall du  vänta i maximalt 90 dagar.


Vårdgaranti

Vårdgarantin innebär för dig som patient att du ska få tid för besök och behandling inom en viss tid. Garantin gäller all planerad vård. Blir du akut sjuk eller skadad får du vård precis som tidigare.

Den nationella vårdgarantin innebär att:

Du skall få kontakt med primärvården i telefon eller på plats samma dag.

Om primärvården bedömer att du behöver träffa en läkare där, ska du få ett sådant besök inom sju dagar.

Om läkaren bedömer att du behöver besöka specialistvård, ska du få en tid där inom 90 dagar efter beslut om remiss.

Kan du inte erbjudas ett besök inom denna tid, kan du vända dig till Valfrihetskansliet på tel 020-44 55 55 (VGR) eller Vårdgarantiservice på tel 0771-900 600 (Halland) och be om en betalningsförbindelse för bedömning/operation vid Carlanderska och åberopat avtal.

Om du har sökt utan remiss räknas de 90 dagarna från dagen då din begäran är mottagen och bedömd.

Om specialistvården bedömer att du behöver behandling, ska du få den inom 90 dagar.

Om vårdcentralen/sjukhuset inte kan erbjuda dig vård inom garantins tidsgränser, ska de hjälpa dig att få en tid någon annanstans – antingen inom eller utanför Västra Götalandsregionen, fortfarande inom tre månader. Du behöver inte betala något extra förutom patientavgiften och egenavgiften för eventuell sjukresa.

Läs mer

Har du frågor om vårdgarantin, kontakta din läkare eller läs mer på

VGRs hemsida

Har du avtalsfrågor som rör Carlanderska, vänligen kontakta utvecklingschef Marina Spargren, tel 031-81 81 28 alt marina.spargren@carlanderska.se