Tolkhjälp

Du som har hörsel- eller talsvårigheter eller som inte talar svenska så bra har rätt till tolk. Om du behöver en tolk kan du eller ditt ombud meddela vårdpersonalen detta i samband med att du beställer tid. Vi ser då till att en tolk finns på plats när du kommer. Tolkhjälpen är kostnadsfri.