Utlämnande av journalhandlingar

V v beakta att inom Carlanderska ryms såväl stiftelsens egna verksamheter som ett större antal samarbetspartner och att varje mottagning har sitt specifika journalsystem. Ange därför alltid vilken läkare/mottagning som besökts.

Patientbegäran om journalkopia görs hos respektive läkarmottagning via telefon, fax eller mail. Begäran slussas vidare till ansvarig läkare för bedömning. Handlingarna skickas till den adress patienten är mantalsskriven på.

Om annan vårdgivare begär journalkopia skall patientens skriftliga medgivande bifogas. Begäran måste göras via fax eller brev.

Carlanderska

Vårdcentral Carlanderska-Carlandergruppen
Operation-UVA
Röntgen
Vårdavdelning
Carlanderska Rehab
Carlanderska Ortopedi

Samarbetspartner

Allmänläkarmottagning, Peter Skoog
Artistic Plastic Surgery, Fredrik Gewalli
Fertilitetscentrum
Hörselkliniken
Kvinnokliniken vid Carlanderska
Perago Ortopedklinik
Plastikläkarna
Unilabs
Urologkliniken vid Carlanderska
SportsMed
Ådrakliniken
ÖNH-institutet