Patientklagomål

Din rätt i sjukvården

Är du missnöjd med den behandling eller det bemötande du fått hos oss? Då skall du i första hand vända dig till den som är ansvarig på mottagningen eller avdelningen.

Är du fortfarande missnöjd kan du gå vidare med dina klagomål till Patientnämnden. Patientnämnden tar emot klagomål, synpunkter, frågor eller förslag när det gäller hälso- och sjukvården.

Patientnämnden Göteborg
413 45 Göteborg

Besöksadress Patientnämndens kansli
Nordstadstorget 6

Tel: 010 – 441 20 00
Telefontid mån – fre 09.00-11.00

Synpunkter

Har du som patient uppmärksammat något du vill diskutera, kanske ge oss ett förbättringsförslag eller på annat sätt lämna en synpunkt – v v maila oss via cmc-info@carlanderska.se