Parkering vid Carlanderska

P-platser för besökare finns med infart från Gyllenkrooksgatan.

Parkeringsområdet har två automater. Avgift är 16 kr/tim (2 kr/tim).

I anslutning till huvudentrén – med infart från Eklandagatan – finns handikapplatser och plats för av/påstigning 10 minuter.

Maximal parkeringstid kl 08.00-20.00 uppgår till 3 timmar.

Ladda ner appen Parkering Göteborg från App Store eller Google Play.

Med appen betalar du bara för tiden du parkerar.

Läs mer

Problem?

Kontakta vår Kundtjänst

eller

Göteborgs Stads Parkerings AB på tel 031-774 37 00