Utlämnande av journalhandlingar

V v beakta att inom Carlanderska ryms såväl stiftelsens egna verksamheter som ett större antal samarbetspartner och att varje mottagning har sitt specifika journalsystem. Ange därför alltid vilken läkare/mottagning som besökts.

Begäran om journalunderlag görs via en skriftlig förfrågan till aktuell mottagning. Kan även beställas via ”Mina vårdkontakter” och e-legitimation. Handlingarna skickas till den adress patienten är mantalsskriven på.

Om annan vårdgivare begär journalkopia skall patientens skriftliga medgivande bifogas. Begäran måste göras via fax eller brev.

Carlanderska

Vårdcentral Carlanderska
Carlandergruppen
Operation-UVA
Röntgen
Vårdavdelning
Carlanderska Rehab
Carlanderska Ortopedi
Carlanderska Endokrinkirurgi

Samarbetspartner

Allmänläkarmottagning, Peter Skoog
Artistic Plastic Surgery, Fredrik Gewalli
Fertilitetscentrum
Hörselkliniken
Kvinnokliniken vid Carlanderska
Unilabs
Urologkliniken vid Carlanderska
SportsMed
Ådrakliniken
ÖNH-institutet