Vanliga frågor – FAQ

Här hittar du svaret på några vanliga frågor. Finns inte svaret på just din fråga här är du välkommen att kontakta oss direkt. Du hittar vårt kontaktformulär här!

När beräknas byggstart?

Under november 2014.

Hur lång byggtid?

Ca 2 år.

Varför byggs inte samtidigt ett p-däck under tillbyggnaden?

Vi har ingen möjlighet att bygga nedåt – Chalmerstunneln och kommande Västlänksdragning medger inte detta.

Med ev förändring av in- och utfart för besökare, hur påverkas boende i närområdet?

Samverkan råder med Trafikkontoret för att hitta bästa lösningen.

Hur stort kommer planerat restaurangutrymme i markplan att bli?

Utrymmet görs för ca 100 sittande gäster inomhus med en mindre uteplats i anslutning.

Hur hög blir tillbyggnaden?

I 5 plan, varav 4 blir synliga. Tillbyggnaden görs lägre än befintlig byggnad för att bevara Carlanderskas karaktäristiska kontur.

Hur stor del av parkens trädbestånd kommer att påverkas?

3 st träd kommer behöva fällas. Samtidigt har en trädinventering gjorts för hela parken i syfte att upprätta en återplanteringsplan.

Det övre planet kommer att förses med ventilationsutrymmen – kommer detta medföra störande ljud för närområdet?

Vi kommer att följa de riktlinjer som finns för bullernivåer i tätbebyggt område.

Finns någon möjlighet för utomstående att påverka ex vis fasadval?

I anledning av att Carlanderska är en kulturhistorisk byggnad som ingår i ett s k bevarandeprogram, styrs vi av rekommendationer från berörda instanser. Tillbyggnaden ska upprättas i samklang med befintlig fastighet.

——————–

 

 

Illustrationsplan_140505_red

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar? Kontakta oss!