Fakta om tillbyggnaden

Tillbyggnaden kommer att rymma främst teknikkrävande verksamheter såsom röntgen och operation. Planerad tillbyggnad uppgår till ca 7.000 kvm fördelat på fem våningsplan, inkl källare.

——————–

 

huset

Sjukhuset idag

Carlanderska vy 04 140506 DH

Skiss som visar planerad tillbyggnad

Illustrationsplan_140505_red

Översiktplan med planerad tillbyggnad

Bilden ovan visar hur den nya byggnadsdelen är placerad (markerad med rött). Du kan klicka på bilden ovan för att se (eller ladda ned) den i högre upplösning. Du kan även ladda ned den som PDF genom att klicka här.

blueprint-1920

Ursprungliga ritningar från 1920-tal

skisser-white-1920

Ursprungliga skisser från 1920-tal

Läs om fastigheten och Carlanderskas historia!