Aktuellt om byggnationen

På denna sida fyller vi kontinuerlig på med information om vad som sker med byggprocessen samt andra aktuella aktiviteter för dig som är intresserad av att följa projektet.

Nedan visas de 15 senaste nyheterna. Klicka här för att visa alla publicerade nyheter.

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar? Kontakta oss!

 

Nya CS 15.10.29

Översiktsbild och videovy över parkeringar

Välkommen att titta på den korta videon till höger för att få en översiktsvy över Carlanderska och var de tillfälliga parkeringarna ligger.

Nedan ser du även ett flygfoto med parkeringarna markerade.

 

Bygginfo V 49 (30 nov-4 dec)

Under helgen påbörjas arbeten med flytt av trädallé för att kunna dubbelrikta körbanan upp mot huvudentrén.

Fotgängare och bilar hänvisas till vägen framför de blå paviljongerna.

Arbetena beräknas ta ca tre veckor.

Bygginfo V 45 (2-6 november)

Måndag morgon, 2 november, kommer en gjutning att företas framför huvudentrén kl 07.30-09.00. Vissa begränsningar i framkomlighet för bilburna, men fortfarande möjligt att ta sig fram till entrén. Murning av fasad – mot parken – påbörjas.

Bygginfo V 41 (5-9 oktober)

Fredag 9 oktober, ca 09.00-11.00 kommer blästring av grund att ske. Detta kommer att medföra vissa ljudstörningar.

Sjunkande utetemperaturer medför längre torktid för betong. Detta innebär att man får arbeta längre med betongytan. Arbeten kan komma att pågå långt in på kvällarna, men utgör inga störmoment.

Planering för V 36 (31 aug-4 sep)

Under V 36 kommer grävarbeten att pågå under 2-3 dagar från matningsstation i parken till tillbyggnaden. Detta för att dra ny huvudströmledning till nybyggnad. Påverkan bedöms bli ringa och berör främst gångstigen i parken.

Planering för V 34 (17-21 augusti)

Nu börjar konturerna av tillbyggnaden ta form och vi kan skönja dagliga förändringar!

Under onsdagen kommer gjutning av ett helt våningsplan att göras. Detta medför ett större leveransflöde av betong till området under f m. Efterarbetet kan komma att pågå efter kontorstid.

Under fredagen genomförs gjutning av kulvertförbindelsen.

Nästa stora gjutning av våningsplan är planerad till 27 augusti.

Våra hänvisningsskyltar till Carlanderska får ofta fötter och vi beklagar ev olägenheter som detta kan medföra. Vi arbetar hela tiden på att skyltning ska vara aktuell och tydlig för våra besökare.

Planering för V 21 (18-22 maj)

Under veckan kommer vattenledningar att dras fram i parken.

Planering för V 14 (30 mars-2 april)

Form, armering och gjutning av plintar och källarväggar.
Isolering, formning och armering av bottenplatta.
Rörläggning för platta på mark.
Gjutning av ca 45 m³ med start kl 07.00 – vädret avgör vilken dag det blir.

Planering för V 12 (16-20 mars)

Form, armering och gjutning av plintar. Isolering, formning och armering av bottenplatta. Rörläggning för platta på mark.

Gjutetapp 1 på onsdag; ca 45 m³.

Arbeten hos Kvinnokliniken/Fertilitetscentrum fortgår.

Arbeten på baksidan huset för kylmaskiner och upplastning av rivmaterial pågår.

Planering för V 10 (2-6 mars)

Fortsatt arbete med schaktning under byggnad för kulvert. Troligtvis kommer kulverttak/väggar sprutas med betong för att minimera risker.
Även slänter mot vändplan/huvudentré sprutas.
Form, armering och gjutning av plintar.
Start för isolering av bottenplatta (cellplast).
Rörläggning.
Arbete på baksidan för kylmaskiner och upplastning av rivmaterial.

Planering för V 9 (23-27 februari)

Arbetet med teknikbyggnaden på baksidan huset skjuts upp, varmed sprängningsarbeten och flytt av reservkraftsaggregat parkeras tillsvidare.

Planering för V 8 (16-20 februari)

Fortsatt arbete med sågning och spräckning av kallmur, d v s arbeten under fasad där kulvert ska ansluta. Vi kommer att bryta igenom muren och börja en försiktig schaktning under byggnad.

Form, armering och gjutning av plintar. Vi kommer att behöva knacka bort lite berg under vissa plintar, vilket kommer att låta. Gjutning av plintar kan också komma att låta en del.

Slänter mot vändplan/huvudentré kommer att sprutas för att minimera rasrisker.

Fortsatt bergsavtäckning görs för planerad teknikbyggnad på baksidan huset. Sprängningsarbeten inleds under V 11.

Ståltrappa på norra gaveln kommer att byggas om alternativt bytas ut någon gång före V 11.

 

Planering för V 6 (2-6 februari)

Sprängningarna på framsidan har avslutats och gjutning förbereds samtidigt som arbeten med kulvertgång under huset fortsätter.

Teknikutrymmen på baksidan huset förbereds.

Planering för V 4 (19-23 januari)

Fortsatta arbeten under fasad där kulvert ska ansluta. Vissa delar av kallmuren kommer att bilas ner, vilket kommer att låta mer än tidigare sågning gjort.

Sprängningsarbeten fortsätter under V 4 och 5. Därpå följer ett avbrott på ca sex veckor innan sprängning fortsätter på baksidan huset.

Måndag start för byggfas på ”Galgbacken” av ny teknikbyggnad. Inleds med markarbeten för att förbereda flytt av reservkrafts- och köldaggregat.

Planering för V 3 (12-16 januari, 2015)

Fortsatta sprängningsarbeten. Betongjutning på vissa schaktslänter för att förhindra ras. En hållbar lösning på belysningsproblem i parken är pågående.

Arkiv byggnyheter