Ledning & Styrelse

Ledning

Sjukhuschef: Jörgen Månsson
Affärscontroller och bitr sjukhuschef: Håkan Nilsson
Verksamhetschef Operation-UVA-Vårdavdelning, Carlanderska Ortopedi och Carlanderska Endokrinkirurgi: Katarina Mellbin
Verksamhetschef Röntgen: Anette Andrén Hedstrsöm
Verksamhetschef Vårdcentral Carlanderska
och Carlanderska Rehab: Maria Ahlgren
Verksamhetschef Carlandergruppen: Ann-Sofi Strömvall Larsson
HR-chef: Eva Lundgren
Utvecklingschef: Marina Spargren
IT-chef: Wictor Winsnes
Kommunikationschef: Ewa Woldenius
Fastighetsansvarig: Mårten Bolmsjö
Chefläkare: Anders Bengtsson
Läkarchef Vårdcentral Carlanderska: Line Sjöström

Styrelse

Ledamöter

Maria Augustsson (s)
Sven Steen (m)
Lisbeth Sundén Andersson (m)
Kenan Gürbüzer (mp)
Nadia Mousa (v)
Andreas Westlund (s)

Ersättare

Malva Ahlstedt (s)
Margaretha Hallberg (m)
Vibeke Carlander, representant för familjen Carlander


Sekreterare:
 Torbjörn Molander
Medicinskt ansvarig: Anders Bengtsson
Personalrepresentant: Ulrika Wällersten