Ledning & Styrelse

Ledning

Sjukhuschef: Jörgen Månsson
Affärscontroller och bitr sjukhuschef: Håkan Nilsson
Verksamhetschef Operation-UVA-Vårdavdelning: Anneli Nyman
Carlanderska Kirurg- och ortopedklinik: Marina Spargren
Verksamhetschef Röntgen: Anette Andrén Hedstrsöm
Verksamhetschef Vårdcentral Carlanderska, Carlandergruppen och Carlanderska Rehab: Maria Ahlgren
Tf HR-chef: Linda Jägerman
Utvecklingschef: Marina Spargren
IT-chef: Wictor Winsnes
Kommunikationschef: Ewa Woldenius
Fastighetsansvarig: Wictor Winsnes
Chefläkare: Anders Bengtsson
Läkarchef Vårdcentral Carlanderska: Line Sjöström
Läkarchef Carlandergruppen: Linda Landén

Styrelse

Ledamöter

Maria Augustsson (s)
Sven Steen (m)
Lisbeth Sundén Andersson (m)
Kenan Gürbüzer (mp)
Nadia Mousa (v)
Andreas Westlund (s)

Ersättare

Malva Ahlstedt (s)
Margaretha Hallberg (m)
Vibeke Carlander, representant för familjen Carlander


Sekreterare:
 Torbjörn Molander
Medicinskt ansvarig: Anders Bengtsson
Personalrepresentant: Ulrika Wällersten