Certifiering & Ackreditering

För att kunna säkerställa och dokumentera kvaliteten på vad vi levererar är hela verksamheten vid Carlanderskas stiftelse certifierad enligt ISO 9001:2008. Certifieringsorgan är Det Norske Veritas.

Laboratoriet är dessutom ackrediterat av Swedac.

För mer info:

DNV
Swedac