Föreningen Carlanderskas vänner

Föreningen bildades 1952. Vänföreningen har sedan dess haft som mål att skapa långsiktig stabilitet och garantera att även kommande generationer ska kunna välja mellan olika vårdalternativ. Under årens lopp har föreningens medlemmar distribuerat insamlade medel till vidareutbildning av personal samt underhåll och upprustning av fastighet och park. Åtgärder som främjat såväl personalens trivsel som patienternas tillfrisknande.

För att medlemmarna skall kunna följa verksamheten vid Carlanderska, inbjuds de till årliga informationsträffar samt till föredrag av kända specialister verksamma inom Carlanderska.

Som medlem i föreningen bidrar du till att bevara ett för Göteborg unikt vårdalternativ, inte bara idag utan även i framtiden.

Bli medlem
För att bli medlem, sätt in avgift på föreningens pg nr 4395137-5. Glöm inte att märka talongen med namn och adress.

Årsavgift Ständigt medlemskap
Enskild person 300 kr 5.000 kr
Makar 500 kr 8.000 kr

 

Styrelsen
Vänföreningens styrelse består av:

Ordförande
Margareta Övergaard

Ledamöter
Lisbeth Boëthius
Jon-Knut Heier
Dick Helander
Sven Steen
Margareta Övergaard
Iremli Wasastjerna
Helena Caldegren-Klamas

Kontakt

För ytterligare information, vänligen kontakta Carlanderskas sekretariat på tel 031-81 82 18 eller via mail till

sandra.sellman@carlanderska.se