Aktuellt

Vaccinationsmottagningen har flyttat till Carlandersparken 1, målpunkt E

Kurs i mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR)

2017-06-12: Ny kurs startar till hösten, med 9 träffar. Kursstart meddelas inom kort.

Läs mer

Öppettider, Unilabs provtagning

V 33-39 håller laboratoriet öppet provtagningen mån-tors, kl 07.30-16.00 och fredagar 07.30-15.00

Endokrin- och strumakirurgi

Fr o m 1 mars, 2017 tar Carlanderska över denna verksamhet från ÖNH-institutet. För mer info, vänligen kontakta mottagningen via endokrinkirurgi@carlanderska.se eller tel 031-81 80 77

Vaccinationsmottagning, sommartider

Läs mer

Först i Göteborg – Vårdcentral Carlanderska kvalitetsdeklarerad

Som ett bevis på vårt ständigt pågående kvalitetsarbete, har vi nu kvalitetsdeklarerats.

Läs mer

Andrologmottagning

Carlanderska öppnar Andrologmottagning 1 juni

Läs mer

Infomöte, gastric bypass

Anmälan via tel 031-81 81 65 eller obesitaskirurgi@carlanderska.se

Läs mer

Robotkirurgi vid Carlanderska sjukhuset

Klicka här för att visa film

Pappaträffar

För dig vars barn är listat hos BVC, Carlanderska
Läs mer

Robotteknologi da Vinci vid Carlanderska

Nu finns en operationsrobot även på Carlanderska sjukhuset, där inledningsvis gynekologiska och urologiska operationer kommer att utföras med hjälp av den nya tekniken.

För patienten innebär detta säkrare ingrepp och snabbare återhämtning jämfört med öppen kirurgi. Med roboten bidrar Carlanderska till det senaste inom operationsteknik i Västsverige.

IMG_1233