Om Carlanderska

Välkommen till Carlanderska – möjligheternas sjukhus!

Företagsfakta

Vår branschorganisation Vårdföretagarna Almega förespråkar att företag inom välfärden (skola, vård och omsorg) öppet visar företagsfakta. Därför har vi kompletterat vår hemsida med nedanstående information.

Kontaktuppgifter

Post- och fakturaadress: Carlanderska, 405 45 Göteborg
Leveransadress: 412 55 Göteborg
Besöksadress: Carlandersplatsen

Tel 031-81 80 00
Fax 031-81 80 66

E-mail: cmc-info@carlanderska.se

Basfakta

Carlanderska sjukhuset är en kommunal stiftelse med Göteborgs Stad som huvudman. Carlanderskas tillkomst, med start 1927, står att finna i ett antal donationer från familjerna Axel och Christoffer Carlander för uppförandet av ett privat sjukhem i Göteborg med Sophiahemmet i Stockholm som förebild.

Stadgarna stipulerar att stiftelsen har till ändamål att inom det på grundval av donationerna upprättade Carlanderska sjukhuset bedriva sjukvård avseende såväl sluten- som öppenvård av såväl privat som offentlig karaktär även som hälsovård.

Vision

Vår vision är ”Möjligheternas sjukhus”.

Vår affärsidé

”Att tillsammans med våra samarbetspartner bedriva förstklassig sjukvård så att Carlanderska ses som ett förstahandsval”.

Genom en flexibel organisation kan vi tillhandahålla bred och djup kompetens.

Verksamhet

All verksamhet vid Carlanderska bedrivs inom huset och utförs av ett flertal organisationer/vårdgivare i samspel. Stiftelsen består av följande operativa enheter: Operation-UVA-Vårdavdelning, Röntgen, Vårdcentral Carlanderska-Carlandergruppen, Carlanderska Rehab, Carlanderska Ortopedi samt Fastighet med hyresgäster.

Hyresgästerna består av ett tiotal organisationer och de svarar för uppskattningsvis knappt hälften av husets totala omsättning.

Det totala vårdutbudet består huvudsakligen av öppenvård, men innehåller även slutenvård. Utbudet är brett och innerhåller merparten av de medicinska specialistområden som finns inom ett mindre sjukhus. På läkarsidan kan man stoltsera med ett flertal spetskompetenta och nationellt framstående namn.

Marknad

Tillsammans med våra samarbetspartner inom Carlanderska erbjuder vi ett komplett utbud av hälso- och sjukvårdstjänster. Kunderna består till lika delar av patienter som förmedlats via de stora försäkringsbolagen, som patienter förmedlade via offentligt finansierade vårdavtal såsom vårdgarantiavtal och vårdcentral. I övrigt finns även direkt privat betalande samt företagskunder.

Vårdcentralen och Rehab ingår i VGPV, Västra Götalands Primärvård och Vårdval Rehab, som är tillgängligt för alla medborgare inom Västra Götalandsregionen. Vårdcentralen med ca 14.300 listade (nov, 2015) tar emot ca 25.000 besökare per år.

Ekonomi

Budgeterad årsomsättning uppgår till 229 mkr (2015). Carlanderska är icke vinstdrivande, men har ett eftersträvat rörelseresultat på ca 5 % för att möjliggöra investeringar.

Personal

Antalet anställda personer vid 2014 års utgång var 180 st.

Under år 2014 var den totala sjukfrånvaron 4,33 %, varv korttidsfrånvaron utgjorde 2,14 %.

Yrkeskategorier fördelar sig mellan läkare, sjuksköterskor (största gruppen), undersköterskor, vårdadministratörer, dietist, psykologer, psykoterapeuter, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och administrativ personal.

Kvalitet

Carlanderska är sedan 2004 certifierat enligt ISO 9001:2008. Certifieringsorganet Det Norske Veritas företar årligen periodiska revisoner och parallellt genomförs internrevisioner av Carlanderskas egna internrevisorer.

Stiftelsen – tillsammans med samarbetspartner – rapporterar till ett flertal kvalitetsregister såsom ex vis höft-, knä-, diabetes-, bråck-, INCA- och KOL-register. Vårdcentral Carlanderska deltar i SKLs återkommande nationella undersökning av patientupplevd kvalitet inom hälso- och sjukvården, NPE (Nationell PatientEnkät). Patient- och kundenkäter genomförs regelbundet, ex vis via KUPP-enkät (KvalitetUrPatientensPerspektiv).

Vårdcentralen är miljödiplomerad och samma miljöinriktning har introducerats för övriga verksamheter. Under hösten 2015 har påbörjats arbete för en miljöcertifiering.